Die teenoorgestelde van praat

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Dit was die New Yorkse skrywer en humoris, Fran Lebowitz, wat gesê het: The opposite of talking isn’t listening. The opposite of talking is waiting.

Ongelukkig is sy reg, in baie ge­sprek­ke luister mense nie terwyl die ander praat nie, hulle wag maar net om self weer aan die woord te kom.

Aan die hart van ’n lewe in pas met die lewende God is dat ons sal leer om te luister.

Die leierskapguru, Otto Scharmer, het vier vlakke van luister onderskei. Hy pas dit uiteraard toe op goeie leierskap maar dit is ook besonder toepaslik vir ons.

LEES OOK: Popia: Sperdatum wink vir kerkkantore

Op vlak 1 luister ’n mens eintlik maar net om te bevestig wat jy reeds weet. Ons almal is soms in ’n soort si­tua­sie waar niks nuuts na vore kom nie en jy net bestaande idees aflaai.

Vlak 2 gaan oor luister om nuwe inligting te verkry. Dit vra dat jy jou innerlike filters oopmaak en fokus op feite wat verskil van wat jy reeds weet. ’n Mens het ’n oop gemoed hiervoor no­dig. Scharmer noem dit feitelike luister en reken dit is die fondasie van enige nuwe kennis.

Om empaties te luister, is die derde vlak. Nou skuif jou fokus van dinge na mense. Dit vra vir ’n oop hart, vir openheid hoe die ander persoon voel en om met sy of haar oë te kyk.

Om in pas te wees met God, is luister op vlak 2 en 3 nodig. ’n Mens moet oop wees vir nuwe feite oor die wêreld om jou, veral oor die gemeenskap waarin jy leef. Jy moet ook oop wees vir ander mense se emosies en belewenis.

LEES OOK: Rus in die ritmes van Lydenstyd

Luister op vlak 4 is egter deurslag­gewend. Dit is waar jy jou oopstel vir moontlikhede wat jy nie kan raaksien solank jy net op feite of mense fokus nie. Op hierdie vlak ervaar jy dinge wat jy nie met woorde kan uitdruk nie. Alles beweeg stadiger en jy het die belewenis om stil en in die oomblik teenwoordig te wees. Jy voel jou verbonde aan iets groter as jyself. Jy laat los en laat kom. En wat na jou toe kom, is die nuwe moontlikhede wat God gee.

Die Deense filosoof Kierkegaard het so oor gebed geskryf: ’n Man het gebid. Eers het hy gedink, gebed is om te praat. Maar hy het stiller en stiller geword totdat hy ontdek het, gebed is om te luister.

Die teenoorgestelde van praat is inderdaad om te wag. Maar dit is anders as om jou kans af te wag om te praat. Hier beteken dit om op God se teenwoordigheid te wag.

  • Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode