Verklaring: Andrew Murray-Prysfonds

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Die Andrew Murray-prysfonds maak graag bekend wie die wenners van die 2021-pryse en -toekennings is.

PRYSE

1 ANDREW MURRAYPRYS VIR TEOLOGIESE PUBLIKASIES IN AFRIKAANS

Malcolm de Roubaix se boek, Hoop, heling en harmonie: Dink nuut oor siekte en genesing, uitgegee deur Penguin-boeke, is die wenner van die Andrew Murrayprys vir 2021. Die beoordelaars skryf: “In hierdie buitengewoon interessante boek, daag die skrywer sy lesers uit om die mediese en gesondheidskwessies van ons dag op ’n radikaal holistiese wyse te sien en te probeer oplos. Vir De Roubaix beteken dit uitdagings oor die sin van die lewe en alles wat lewe is, maar altyd binne die holistiese, spesifiek interdissiplinêre, konteks van teologie en wetenskap. Die mees beduidende uitspraak vir die optimale verstaan van die teks, is sekerlik De Roubaix se stelling dat daar inderdaad geen “finale” antwoord op die vraag na die “diepere” betekenis van pyn, siekte en lyding is nie. Die skrywer is ook oortuig dat siekte allereers ’n uiters persoonlike ervaring is wat ’n mens tot in die diepste van sy en haar wese raak en interaksie met die wêreld radikaal affekteer. En ’n omvattende, interreligieuse beskouing lei asof vanself tot die insig dat daar weinig verskil is – filosofies – in hoe ’n verantwoordelike Christen, Moslem, Boeddhis of Jood, elkeen in sy eie konteks, siekte behoort te benader. Hoop, heling en harmonie is by uitstek Christelike en teologiese “merkers” en daarom so relevant.”

Die beoordelaars was prof Wentzel van Huyssteen, prof Fanie Snyman en dr Ronell Bezuidenhout. Die Andrew Murrayprys bedra R25 000.

2 ANDREW MURRAY-DESMOND TUTUPRYS VIR ALGEMEEN-CHRISTELIKE PUBLIKASIES IN ’N AMPTELIKE TAAL VAN SUID-AFRIKA

Hykie Berg se boek, Ultimate survivor, uitgegee deur Lux Verbi, is die wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir 2021. Die beoordelaars skryf: “Berg vertel sy stryd met dwelms, alkohol, seks, dobbelary en ’n lae selfbeeld op ’n onopgesmukte wyse. Dit is ’n persoonlike getuienis oor geloof, lees baie maklik en het ’n duidelike oorkoepelende struktuur. Wat ontvou, is die invloed wat kinderdae se disfunksionele gesinslewe op ’n mens se latere lewe kan hê. Beide die komplekse realiteite van verslawing en die rol van geloof, word op ’n geloofwaardige manier aangebied. Berg “preek” nie vir sy lesers nie, maar vertel sy verhaal eerlik, deeglik en chronologies en wil daardeur ander help om hulle eie verslaafdheid te oorkom. Hiervoor span hy dieselfde twaalf stappe van herstel in wat hy in sy eie lewe toegepas het. Die twaalf stappe self is nie nuut nie, maar wel die wyse waarop dit in die boek aan die orde gestel word. Die inmekaarvleg van die twaalf stappe en die outeur se outobiografiese vertelling is uiters goed gedoen.”

Die beoordelaars was prof Marius Nel, dr Nina Müller van Velden en mnr Heindrich Wyngaard. Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys bedra R25 000.

3 DESMOND TUTU-GERRIT BRANDPRYS VIR DEBUUTWERK

Die verlore seun vannie Gaatjie deur Ivor Swartz, uitgegee deur Lux Verbi, is die wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir debuutwerk. Die beoordelaars skryf: “Wat ’n wonderlike getuienis! Dis ’n boek om in een sitting klaar te lees. Dit vloei en lees heerlik maklik. Ivor se verhaal is rou en boeiend, die emosie eg, met fyn humor wat soms deurskemer. Ivor kry seer en maak seer en beland in die tronk. Dan vertel hy meesterlik hoe die besef by hom posvat dat hy nie met sy lewe soos dit is, tevrede kan wees nie. Wanneer hy dan sy tweede kans kry, gryp hy dit met albei sy hande. Die boek is uiters aktueel omdat dit ’n lewensverhaal vertel wat uit die armste en rofste dele van die samelewing kom. Dit vertel die ‘story from below’ en is ‘a simple story well told’. Swartz haal Dostojefski aan om te sê die misterie van die menslike bestaan lê daarin om iets te vind waarvoor ’n mens kan leef in teenstelling met blote oorlewing. Waar dit na ’n soort gemeenplasigheid mag klink aan die einde van ’n mindere boek, is dit hier ’n treffende boodskap nadat die leser behoorlik ingelaat is in die skrikwekkende oorlewingstryd van die jong Swartz in die onveiligste deel van Grabouw.”

Die beoordelaars was me Jana Marx, mnr Le Roux Schoeman en me Jacobie M Helena Visser. Die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys bedra R15 000.

LEES OOK: Boek oor skop, skiet en bekering onder die wenners van Andrew Murrray-prysfonds


TOEKENNINGS

1 ANDREW MURRAY-FAK-TOEKENNING VIR CHRISTELIKE MUSIEK

Jan de Wet, geliefde Afrikaanse sanger van liedjies en liedere in verskillende genres, is die ontvanger van die Andrew Murray-FAK-toekenning vir 2021.

2 CLF-ELISE TEMPELHOFF-TOEKENNING VIR OMGEWINGSBEWARING

 Ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel binne die konteks van die ekumeniese kerk in Suid-Afrika, ontvang ds David Botha, VGK-predikant, die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring vir 2021.

3 JAAP DURAND-DENISE ACKERMANN-TOEKENNING VIR EENHEID, VERSOENING EN GEREGTIGHEID

Twee bekende Suid-Afrikaners wat onlangs oorlede is, prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel en dr Danny Titus, word gesamentlik nadoods met die Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vereer vir hulle besondere bydrae tot eenheid, versoening en geregtigheid in die kerk en in ons land.

Die beoordelaars was prof Wentzel van Huyssteen, prof Fanie Snyman en dr Ronell Bezuidenhout. Die Andrew Murrayprys bedra R25 000.

2 ANDREW MURRAY-DESMOND TUTUPRYS VIR ALGEMEEN-CHRISTELIKE PUBLIKASIES IN ’N AMPTELIKE TAAL VAN SUID-AFRIKA

Hykie Berg se boek, Ultimate survivor, uitgegee deur Lux Verbi, is die wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir 2021. Die beoordelaars skryf: “Berg vertel sy stryd met dwelms, alkohol, seks, dobbelary en ’n lae selfbeeld op ’n onopgesmukte wyse. Dit is ’n persoonlike getuienis oor geloof, lees baie maklik en het ’n duidelike oorkoepelende struktuur. Wat ontvou, is die invloed wat kinderdae se disfunksionele gesinslewe op ’n mens se latere lewe kan hê. Beide die komplekse realiteite van verslawing en die rol van geloof, word op ’n geloofwaardige manier aangebied. Berg “preek” nie vir sy lesers nie, maar vertel sy verhaal eerlik, deeglik en chronologies en wil daardeur ander help om hulle eie verslaafdheid te oorkom. Hiervoor span hy dieselfde twaalf stappe van herstel in wat hy in sy eie lewe toegepas het. Die twaalf stappe self is nie nuut nie, maar wel die wyse waarop dit in die boek aan die orde gestel word. Die inmekaarvleg van die twaalf stappe en die outeur se outobiografiese vertelling is uiters goed gedoen.”

Die beoordelaars was prof Marius Nel, dr Nina Müller van Velden en mnr Heindrich Wyngaard. Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys bedra R25 000.

3 DESMOND TUTU-GERRIT BRANDPRYS VIR DEBUUTWERK

Die verlore seun vannie Gaatjie deur Ivor Swartz, uitgegee deur Lux Verbi, is die wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir debuutwerk. Die beoordelaars skryf: “Wat ’n wonderlike getuienis! Dis ’n boek om in een sitting klaar te lees. Dit vloei en lees heerlik maklik. Ivor se verhaal is rou en boeiend, die emosie eg, met fyn humor wat soms deurskemer. Ivor kry seer en maak seer en beland in die tronk. Dan vertel hy meesterlik hoe die besef by hom posvat dat hy nie met sy lewe soos dit is, tevrede kan wees nie. Wanneer hy dan sy tweede kans kry, gryp hy dit met albei sy hande. Die boek is uiters aktueel omdat dit ’n lewensverhaal vertel wat uit die armste en rofste dele van die samelewing kom. Dit vertel die ‘story from below’ en is ‘a simple story well told’. Swartz haal Dostojefski aan om te sê die misterie van die menslike bestaan lê daarin om iets te vind waarvoor ’n mens kan leef in teenstelling met blote oorlewing. Waar dit na ’n soort gemeenplasigheid mag klink aan die einde van ’n mindere boek, is dit hier ’n treffende boodskap nadat die leser behoorlik ingelaat is in die skrikwekkende oorlewingstryd van die jong Swartz in die onveiligste deel van Grabouw.”

Die beoordelaars was me Jana Marx, mnr Le Roux Schoeman en me Jacobie M Helena Visser. Die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys bedra R15 000.

TOEKENNINGS

1 ANDREW MURRAY-FAK-TOEKENNING VIR CHRISTELIKE MUSIEK

Jan de Wet, geliefde Afrikaanse sanger van liedjies en liedere in verskillende genres, is die ontvanger van die Andrew Murray-FAK-toekenning vir 2021.

2 CLF-ELISE TEMPELHOFF-TOEKENNING VIR OMGEWINGSBEWARING

Ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel binne die konteks van die ekumeniese kerk in Suid-Afrika, ontvang ds David Botha, VGK-predikant, die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring vir 2021.

3 JAAP DURAND-DENISE ACKERMANN-TOEKENNING VIR EENHEID, VERSOENING EN GEREGTIGHEID

Twee bekende Suid-Afrikaners wat onlangs oorlede is, prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel en dr Danny Titus, word gesamentlik nadoods met die Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vereer vir hulle besondere bydrae tot eenheid, versoening en geregtigheid in die kerk en in ons land.

Word 'n vriend van Kerkbode