NG Kerk in Suid-Afrika

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

PSD: Missionale begeleiding en Afrika-ekumene
Sluitingsdatum: Maandag 24 Mei 2021 om 12:00


Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Getuienisaksie bekend.

Die PSD: Missionale begeleiding en Afrika-ekumene se uitgebreide verantwoordelikhede kan vanaf die webwerf gelaai word: https://www.kaapkerkadmin.co.za/poste

OPSOMMENDE VERANTWOORDELIKHEDE:

  • Begeleiding van gemeentes in hul missionale getuienis verantwoordelikheid.
  • Afrika Susterkerk-verhoudinge: Ondersteuning van vennootskappe met susterkerke in Zimbabwe, Mosambiek, Malawi, Nigerië en Kenia.
  • Administrasie en Bestuur: Begroting- en bestuursfunksies van die Gesamentlike Diensgroep vir Getuienisaksie.

VEREISTES:

  • ’n Proponent of geordende predikant van die NG Kerk (verdere teologiese opleiding met spesialisasie in missiologie en evangelistiek word sterk aanbeveel).
  • Kennis en ervaring van gemeentelike getuienisbediening.
  • Goeie begrip van verskillende kulture in Afrika en die vermoë om goeie kruiskulturele verhoudinge te kan bou.
  • Goeie kennis en begrip van die kerk se historiese betrokkenheid by ons susterkerke in Afrika.
  • Bewese ondervinding van netwerkbedieninge en vennootskapsbestuur.
  • Bewese organisatoriese-, bestuurs- en administratiewe vaardigheid.
  • Beskikbaar vanaf 1 September 2021.

VERGOEDINGSPAKKET: Volgens die NG Kerk in SA se skaal vir predikante.

SLUITINGSDATUM: Maandag 24 Mei 2021 om 12:00.

Stuur u aansoek as een PDF per e-pos aan: ngkadmin@kaapkerk.co.za

NAVRAE: Persoonlike navrae kan aan dr Danie Möller (083 375 8444) gerig word. Getuienisaksie se webwerf: https://getuienis.christians.co.za/

Word 'n vriend van Kerkbode