NG Gemeente Carnarvon

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar (Twee jaartermynpos)
Sluitingsdatum: 25 Mei 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Carnarvon is geleë in die bekoorlike uitgestrekte Bo-Karoo, veral bekend vir skaapboerdery. Die gemeente beskik oor ’n pragtige tradisionele kerkgebou, funksionele saal en jeugsentrum en baie ruim, statige pastorie.

Hier is 326 belydende en 71 dooplidmate ingedeel in agt dorpswyke en sewe plaaswyke wat bedien word deur ’n ouderling en diaken vir elke wyk. Die gemeente se bedienings­area is uitgestrek oor sowat 100 km.

Binne die gemeente is ’n tuisonderrigsentrum, skole en ’n tehuis vir bejaardes.

LERAARSPROFIEL:

  • Die bediening as leraar volgens die bepalings van die Kerkorde.
  • ’n Lewende en persoonlike verhouding met Jesus Christus.
  • Voorliefde vir die plattelandse bediening sal as aanbeveling dien.

VERGOEDING:

  • Alles insluitende pakket van R30 000,00 (Dertig duisend) per maand.
  • Samestelling van pakket onderhandelbaar.
  • Gratis huisvesting in ruim pastorie en meegaande voordele.

AANSOEKPROSEDURE:

Leraars, proponente en emeriti word uitgenooi om aansoek te doen.

Stuur aansoek, CV en name van twee referente asook antwoorde op die hierin genoemde vraelys aan:
Die Kerkraad, Posbus 46, Carnarvon 8925 of e-pos: ngcarnarvon@hantam.co.za

VRAELYS:

Beantwoord asseblief die volgende vrae:

  1. Noem die spesiale belangstellingareas wat u in die bediening besonder vervullend vind.
  2. Noem u besondere gawes en hoe u dit in die bediening aanwend.
  3. Motiveer kortliks in ’n paar sinne waarom u die plattelandse bediening aantreklik sal vind.
  4. U visie vir die NG gemeente Carnarvon vir die volgende twee jaar veral gesien in die lig van die ernstige droogte en gepaardgaande probleme wat die gemeente ervaar.

NAVRAE:

Hennie Jordaan: 053 382 6083 / 083 485 0464.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 25 Mei 2021.

Word 'n vriend van Kerkbode