Minder vergaderings, meer fokus

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die navorsing wat gedurende 2020 onder predikante gedoen is, het ’n aantal betekenisvolle sake uitgewys. Die taakspan vir navor­sing het gevra watter lesse het Covid-19 ons geleer, waarmee sal julle wil ophou, wat sal julle minder wil doen of ten minste anders doen?

Een van die interessante antwoorde was dat predikante voel hulle sal in die post-Covid-tyd minder vergaderings wil hou. Hulle het ontdek dat aanlyn ver­gaderings ’n meer ekonomiese ma­nier is om besluite te neem: wat finansies sowel as tyd betref. En dat ons bloot net te veel vergaderings hou waaruit te min resultate kom.

LEES OOK: Covid-19: Tyd vir meeloop is verby

’n Verdere belangrike uitkoms was dat die dominees besef hoe belangrik dit is dat hulle bediening meer gefokus moet wees. Daarmee saam loop ook ’n groter bewustheid van die nood in die gemeenskap. Hoe lyk die gemeente se identiteit en roeping en waarop fokus ons in die lig van hierdie nood?

Hierdie twee gevolge van Covid-19 kan mekaar versterk, maar dit kan ook teenoor mekaar staan.

Minder vergaderings behoort te beteken dat ons meer effektief werk en minder tyd spandeer aan die bestuur van die gemeente. Dit sal ’n goeie ding wees. Ons hoor dikwels dat leiers sê hulle is só besig met God se sake dat hulle nie genoeg tyd het vir die God van hierdie sake nie.

Die gevaar kan egter wees dat wanneer die leiers van die gemeente minder vergader, dit kan beteken dat ons min­der tyd spandeer om saam te reflekteer oor wie God is en waarvoor Hy ons roep. Dit sal ’n slegte uitkoms wees. Om God se roeping vir die gemeente te onderskei is die belangrikste werk wat die leierskap het, en dit is iets wat ons saam moet doen. In hierdie tye waarin ons wêreld voortdurend verander, is dit noodsaaklik dat ons gereeld saam luister en onderskei waarvoor roep God ons nou.

LEES OOK: ‘Ons moes alles aan Hom oorgee …’ sê LiG-leser na korona pa, sussie eis

My kollega, Kobus Schoeman, vertel van ’n internasionale leier wat gesê het: “You must spend the same amount of time reflecting on ministry as working in the ministry.”

Dit voel dalk of hierdie stelling te ver gaan, maar die beginsel is krities be­lang­rik: om in pas te wees met die lewende God, moet ons eers baie goed luister, dan doen. ’n Vriend het eendag gesê: In die NG Kerk soek ons nie regtig om die Here se leiding nie. Ons dink eerder self ons planne uit, wys dit dan vir die Here en vra dat Hy dit sal seën.

As ons meer effektief kan raak ten opsigte van administrasie en bestuursvergaderings kan dit vir ’n gemeente meer tyd gee om saam te luister en saam te reflekteer oor God se wil en roeping. Miskien sal dit een van die grootste winste wees wat uit hierdie tyd kom.

  • Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode