Stappers durf dorre dele aan om omgee te wys

“Dankie aan die mense van Kanakies vir die wifi!”

Met hierdie hartlike indien ietwat ongewone dankboodskap het stappers op Dag 6 uit die beplande 15 stapdae van die sogenaamde Boesmanland Camino van hulle laat hoor.

“Deur die hitte, droogte, seer knieë en blase gaan dit nog goed met (al die stappers). Die boere en werkers in hierdie areas het regtig hulp nodig,” het die stapspan van 13 mense aan ’n nuuskierige “buitewêreld” berig.

Die staptog, van 8 tot 22 Mei, strek oor ’n roete van sowat 314 km. Die doel is om die publiek bewus te maak van die geweldige nood van die mense op die plase,” luidens ’n verklaring deur Caritas, een van die NG Kerk se diensorganisasies.

“Hier in Kanakies was die totale reënval vir verlede jaar 67 mm – die meeste in ses jaar,” kon nuuskieriges lees via Droogtehulp – NG Kerk Noord-Kaapland se Facebookbladsy, wat ondanks kol-kol ontvangs goed bygehou is, gevolg deur die gereelde uitnodiging om donasies. Hierdie is immers nie sommer ’n gewandel deur dorre dele nie. Dit vind plaas ten bate van die NG Kerk in Noord-Kaapland en Caritas Gemeenskapsfokus se droogtehulpfonds – ‘Red ’n Plaas’-projek.

Esté van der Merwe, die bemarkingsbestuurder van Caritas, verduidelik die konsep met die roete is om as ’t ware die spore van die droogte vanaf Calvinia te volg deur plekke soos Tierhoek, Naresie, Gannabos, Brandkop, Die Kloof, Kanakkies, Kliprand, Platbakkies, Studerspas tot in Garies. Foto: Droogtehulp – NG Kerk Noord-Kaapland

Die bemarkingsprofiel van die staptog is verder gelig deur die radio-persoonlikheid Amore Bekker wat ’n deel van die pad sal saamstap en die projek aan die RSG-klok gehang het vir luisteraars regoor die land wat die behoefte het om die landbougemeenskap te ondersteun te midde van die droogte.

“Humanitêre hulp sluit in die voorsiening van huishoudelike onderhoud, brandstof, skool- en universiteitsgeld en pastorale hulp sluit in gratis toegang tot gekwalifiseerde beraders wat emosionele bystand verskaf,” luidens ’n Caritas-verklaring.

Esté van der Merwe, die bemarkingsbestuurder van Caritas, verduidelik die konsep met die roete is om as ’t ware die spore van die droogte vanaf Calvinia te volg deur plekke soos Tierhoek, Naresie, Gannabos, Brandkop, Die Kloof, Kanakkies, Kliprand, Platbakkies, Studerspas tot in Garies.

Die staptog verteenwoordig ook goeie samewerking vanuit kerkgeledere omdat twee streeksinodes van die NG Kerk saamspan vir hierdie droogtehulpprojek wat mense in die Noord- en Wes-Kaap raak, het VrydagNuus berig. Volgens Nioma Venter, Wes-Kaapse predikant in sinodale diens van die eenheidsbediening Diaconia, is daar hegte bande tussen die twee provinsies. “Ons sinodale grense verskil effens van provinsiale grense en ons het jare reeds ’n noue verbintenis met die Noord-Kaap. Beide streeksinodes het reeds sedert 2019 verreikende rampfondsprojekte ter waarde van meer as R8 miljoen van stapel gestuur om plaasgemeenskappe in ons streke te ondersteun op ’n finansiële en pastorale vlak,” het VrydagNuus berig.

“Die droogte is egter nog nie gebreek nie en daar is mense wat geweldig swaarkry. Ons wil dus ’n beroep doen op ons gemeentes om die projek te steun deur die stappers te borg en sodoende ’n bydrae tot die fonds te maak. Ons wil graag die projek tot aan die einde van Junie laat duur en daarna sal al die fondse direk aan die Noord-Kaap oorbetaal word as ’n geskenk uit die suide aan ons buurprovinsie,” aldus Venter.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “Stappers durf dorre dele aan om omgee te wys

  1. Susan Kuruman says:

    Dankie vir elke bydrae deur jou gees gelei om ander se swaarkry weer moedkry te maak. Amen

Comments are closed.