NG Kerk Lyttelton

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Orrelis
Sluitingsdatum: 20 Junie 2021


Die orrelis is verantwoordelik vir die sang en musiek tydens die oggenddiens en ander geleentheidsdienste. Begeleiding op die pyporrel is die vertrekpunt. Die orrelis is verantwoordelik vir die kreatiewe uitbou en ontwikkeling van die musiek by die diens en moet so deel van ’n span kan funksioneer. Ons gemeente bestaan uit ouer lidmate, maar ons sal graag die jonger mense ook wil akkommodeer.

Ons gemeente se musiekbedieningskultuur is een van samewerking tussen orrel en die sanggroep en klavier. Ons verwagting is dat die twee mekaar moet bystaan deur saam te werk en dat daar bereidwilligheid is om nuwe liedere te leer vanuit die Flam en Vonkk- liedere asook die Liedboek.

Verantwoordelikhede:

 1. Eredienste: Die bespeling van die orrel en of klavier ter begeleiding van gemeentesang by oggenddienste sowel as vir die eredienste wat op Christelike feesdae aangebied word. Samesanggeleenthede voor die voorgemelde eredienste.
 2. Die speel van gepaste voorspele, tussenspele en naspele by eredienste waar van toepassing, in aansluiting by die preektema en/of kerklike jaar.
 3. Die hantering van uitnodigings in samewerking met die gemeente, diensraad of betrokke leraar, bv aan kore, soliste of orkesgroepe wat by besondere erediensgeleenthede in die gemeente optree.
 4. Die beplanning en aanbieding van besondere sangdienste soos bv Kerssangdiens, Paassangdiens, Lofsangdienste, Pinksterdienste en Week van Gebed in samewer­ king met die leraar.
 5. Die samestelling, ontwikkeling, instandhouding en begeleiding van ’n gemeentesanggroep.
 6. Stel die diensraad in kennis van enige stem- en herstelwerk wat aan die orrel gedoen moet word en rapporteer dit.
 7. Die bywoning van relevante kursusse.
 8. Die tydige deurgee van besonderhede aan die betrokke leraar wanneer die persoon nie die betrokke Sondag hul speelbeurt sal kan beskikbaar wees nie.

Vereistes:

Die kandidaat moet verkieslik oor die volgende kwalifikasies, vaardighede en ondervinding beskik:

 • • ’n Vierjarige BMus-graad met orrel as hoofvak op 3de jaar of byvak op 4de jaarsvlak of enige ander toepaslike kwalifikasie.
 • Die begeleiding van gemeentesang met ’n pyporrel.
 • Vermoë om klavier te speel.
 • Ondervinding met die afrigting van gemeentekore en of sanggroep.
 • Rekenaarvaardig rakende die musiek en note.

Vergoeding: R4 000 – R5 000 per maand (Afhangende van kwalifikasies).

Aansoeke: Volledige CV’s kan gestuur word na

 • Per e-pos: kantoor@nglyttelton.org.za
 • Elektroniese voorbeeld van jou begeleiding per WhatsApp: Ds Landi Botha 079 182 2387.
 • Die kandidaat moet bereid wees om vir ’n speelbeurt genooi te word.

Sluitingsdatum: 20 Junie 2021.

Navrae: Kerkkantoor 012 664 4725.

Word 'n vriend van Kerkbode