NG Kerk De Rust (Senekal)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: 2 Julie 2021


Die kerkraad van De Rust (Senekal) wag met groot opgewondenheid aansoeke in vir die bostaande pos.

Gemeenteprofiel:

De Rust-gemeente in Senekal is een van twee fantastiese NG-gemeentes op die dorp. Na ’n tyd van uitdagings is die gemeenskap en gemeente besig om kop op te tel en saam te staan. In uitdagende tye wil De Rust-gemeente ’n baken van hoop wees!

Die gemeente het alles wat nodig is om ’n besonderse gemeente te wees wat die boodskap van liefde aan die gemeenskap kan uitdra.

Die gemeente se amptelike lidmaattal is tans 450 met baie ruimte vir uitbreiding! Die gemeente beskik oor ’n doelmatige kerkgebou, saal met klaskamers en groot pastorie (met boorgat).

Leraarsprofiel:

Enige gelegitimeerde leraar wat lief is vir die Here, bereid is om hard te werk en ’n passie vir mense het, kan aansoek doen.

Pligte:

  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Huisbesoek is ononderhandelbaar.

Vergoeding en voordele:

  • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
  • Pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae.

Aansoek: CV met verwysings, ’n persoonlikheidsprofiel en bedieningsvoorkeure.
E-posaansoeke na: ngksenekal@gmail.com

Sluitingsdatum: 2 Julie 2021.

Diensaanvaarding: 1 Oktober 2021 (onderhandelbaar).

Navrae:

  • Ds Tertius Lamprecht 082 499 0590.
  • Kevin Brits 083 420 1928.
  • Jaap Haakman 072 883 0851.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode