Popia: Belangrik om te weet vir sosiale media-groepe

Vanaf 1 Julie is die nuwe Popia-wetgewing van krag en dit sluit in streng voorskrifte oor wat jy mag deel en nie mag deel nie op WhatsApp-groepe, facebook en ander sosiale media-platforms.

Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (Popia) word op 1 Julie van krag.

Regskundige Melanie Coetzee wys daarop kerke word ingesluit onder die instansies wat deur die wetgewing geraak word omdat hulle lidmate se persoonlike inligting insamel, berg en vernietig en in sekere gevalle met derde partye deel.

LEES OOK: Popia: Inligtingsbeamptes kan ná 1 Julie registreer

Die afgelope maand was kerkkantore reeds aan die gons om seker te maak aan al die vereistes van die nuwe wetgewing word voldoen.

Riglyne om met hierdie proses behulpsaam te wees is aanlyn beskikbaar gemaak deur die NG Kerk se Algemene Taakspan Regte aan die begin van die jaar.

Die definisie van persoonlike inligting sluit omtrent alles in wat uniek is aan iemand: foto’s, name, identiteitsnommer en adres is voorbeelde.

Dit is dan waar sosiale media-netwerke ook ter sprake kom.

Die meeste kerke het webtuistes en/of ’n facebookblad. Dit is ook algemene praktyk om met lidmate te kommunikeer deur middel van e-pos, blitsboodskappe en via sosiale platforms soos WhatsApp.

Alle WhatsApp-groepe moet ook vanaf 1 Julie 2021 aan die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting voldoen.

LEES OOK: Popia: Is jou gemeente op datum?

Dit beteken administrateurs van WhatsApp-groepe moet jou toestemming verkry om jou by ’n groep te voeg en jy mag die reg uitoefen om die groep te verlaat.

Dit is belangrik dat jy verstaan as jy instem om deel van so ’n groep te bly, dit insluit dat jy begryp jou persoonlike inligting soos jou selfoonnommer en naam is sigbaar vir ander persone in dieselfde groep.

Administrateurs kan ’n beroep op alle lede van die WhatsApp-groep doen om nie van ander lede se persoonlike inligting gebruik te maak sonder dat hulle die betrokke persoon se toestemming verkry het nie.

Hier is ’n voorbeeld van so ’n boodskap:

Alle WhatsApp-groepe moet vanaf 1 Julie 2021 aan die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting voldoen.

Administrateurs van WhatsApp-groepe word versoek om u toestemming te kry vir deelname aan hierdie WhatsApp-groep. As sodanig word u hiermee in kennis gestel dat u geregtig is om sodanige toestemming te weier en u mag so u reg uitoefen deur hierdie groep te verlaat.

As u verkies om in hierdie groep te bly, sal ons aanvaar dat u ingestem het om deel te wees van hierdie groep en dat u persoonlike inligting (naamlik u selfoonnommer en naam soos dit op ander persone se kontaklys is) openlik vir enige persoon in hierdie groep is om te bekom.

In hierdie verband doen ons ’n beroep op alle lede van hierdie groep om nie om watter rede ook al van sulke persoonlike inligting gebruik te maak sonder om die toestemming van die betrokke persoon te verkry nie.

Soortgelyke voorskrifte geld aangaande facebook. Lidmate se foto’s en persoonlike inligting mag nie sonder hulle toestemming gedeel word nie.

Elke kerk moet ook ’n informasiebeampte registreer by die Informasiereguleerder – dit kan nog na 1 Julie geskied omrede die onlangse skerp toename daartoe gelei het dat mense tegniese probleme ervaar wanneer hulle aanlyn probeer registreer.

“Een van die grootste risiko’s vir instansies, soos kerke, is natuurlik kubersekuriteit en misdaad wat lidmate se persoonlike data kwesbaar maak. Almal het teen hierdie tyd al gehoor van iemand wat so iets oorgekom het: van bankontrekkings tot e-pos-onderskeppings,” maan Coetzee.

Nie-nakoming van die wetgewing kan tot groot skade en onnodige boetes lei wat soos enige ander probleem, eers ’n probleem raak as iets met die inligting gebeur. En om dan iets daaromtrent te probeer doen, sal te laat wees.

Word 'n vriend van Kerkbode