NG Gemeente Krokodilrivier Brits

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar
Aansoeke sluit om 13:00 op 30 September 2021


Gemeenteprofiel

Die gemeente is ’n semi-plattelandse gemeente in Brits en is een van drie NG gemeentes binne dorpsgrense. Die dorp bestaan uit ’n mengsel van industrië, mynbou en landbou. Binne die bedieningsveld van die gemeente is daar twee groot hoërskole en verskeie laerskole.

Die NG gemeente Krokodilrivier wag aansoeke in vir ’n voltydse leraarspos wat alle leraarspligte volgens Art 9 van die Kerkorde insluit.

Die gemeente bestaan uit 1 073 belydende en 230 dooplidmate.

Leraarsprofiel

Die gemeente van Krokodilrivier het ’n behoefte aan ’n leraar:

  • wat ’n toegewyde kind van die Here is;
  • iemand wat ’n fokus en passie het op spesifiek gesins- en familiebediening;
  • ’n hart het vir huisbesoek;
  • ’n passie vir verantwoordelike vernuwing het;
  • ’n spanwerker wat gemaklik is met die verskillende bedieningstyle.

Voordele

  • Vergoeding vind plaas volgens die normale sinodale skale.
  • Reiskoste en ander toelaes word betaal.
  • ’n Ten volle gediensde, ruim en goed onderhoude pastorie word voorsien.

Aansoeke

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer as twee A4 bladsye en moet drie verwysings insluit.

Rig alle aansoeke aan: kantoor@ngkrokodilrivier.co.za.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt gedurende Oktober/November 2021.

Aansoeke sluit om 13:00 op 30 September 2021.

Word 'n vriend van Kerkbode