Vele stemme oor vele aspekte van vrouwees

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie, nie om teologie te studeer nie en ook nie om vrou te wees nie. Die kontraste en struwelinge wat ons ervaar in die Fakulteit Teologie en ook in die bediening laat ons soms alleen en geïsoleerd voel, maar tog is daar ’n ongesiene band van vertroue tussen die vrouestudente. Die band is gevorm in die teorie van teologie, en dit word uitgeleef in die uitdagende, soms onbewoonbare en tog lewegewende bedienings. Ek het gaan aanklop by my mede-vrouestudente om te hoor hoe vrouwees hulle idee van God en hulle spiritualiteit, te midde van hierdie kontraste en struwelinge, beïnvloed.

Madré Arendse verwys na Rupi Kaur om te beskryf hoe sy voel oor vrouwees:

“I fell from the mouth of my mother’s legs
into the palms of this world
with god herself raging in me.”

Vir haar gaan dit oor die identiteit wat sy vind in God en hoe dit haar die krag gee om te weet wat sy werd is en wat sy as ’n gemarginaliseerde vrou kan doen in die wêreld. Dit is ’n lewegewende krag van waarheid en genade.

LEES OOK: Vrouemaand: Voor die Bytjies en die Blommetjies …

Amaryne Buys het van jongs af gevoel dat die verwagtinge van vrouwees, soos deur die wêreld bepaal, nie iets is waaraan sy kan voldoen nie. Maar soos sy ouer geword het, het sy geleer dat daar plek is vir haar eie idee van self en van spiritualiteit binne God se koninkryk. Vryheid binne God is dit waaraan ons as vroue graag wil vashou.

LEES OOK: ’n Baanbreker kyk terug

Hanel Thesnaar voel ook dat vrouwees oor meer gaan as net klere en voorkoms en dat liefde eerder dit is wat sy wil nastreef. Sy vind haar perfekte beeld van vrouwees dus in God en nie in die wêreld se oë nie.

Mia van der Merwe kyk na die verskillende beelde en metafore van God; ouer, vader, vriendin en sy probeer oopkop bly om God nie in ’n boksie te plaas nie, maar eerder toe te laat dat die stories van liefde deur Christus die praatwerk doen.

LEES OOK: Vrouemaand: ’n Tyd om te praat

Onafhanklikheid is ’n woord wat Melizza Romani gebruik om vrouwees te definieer, en dit is iets wat sy geleer het deur op haarself en op God staat te maak. Die uitdagings wat sy en haar mede-vrouestudente ervaar, “empower” haar om te groei in God se genade.

LEES OOK: Vrouemaand met Esra en Rut

Daar is baie balle wat ons in die lug moet hou met hierdie identiteitsmerkers wat ons om ons nek dra, maar ons weet dat daar altyd iemand sal wees wat langs ons sal staan en sal kwaad word oor die ongeregtighede van die dag, dat daar iemand is wat ons kop sal hoog hou wanneer die lewe te veel raak. Ek is dankbaar vir elke vrouestudent wat my help om lief te hê met die goddelike liefde wat sonder moeite by hulle uitstraal.

Word 'n vriend van Kerkbode