NG Gemeente Noorderharts (Magogong)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Vastetermyn-leraarspos – Termyn van twee jaar
Sluitingsdatum: 4 Oktober 2021


Hiermee word ’n vastetermyn-leraarspos van twee jaar in die NG Gemeente Noorderharts (Magogong) bekend gestel.

GEMEENTEPROFIEL

NG Gemeente Noorderharts is ’n klein plattelandse gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland. Die gemeente is geleë in die Vaalharts Besproeiingskema, sowat 10 km vanaf Hartswater. Die grootste deel van die gemeente is aan besproeiingsboerdery (pekanneute, lusern, mielies, koring en gars) verbonde. Daar is 124 belydende en 26 dooplidmate wat verdeel is in vier bedieningsgroepe. ’n Meer volledige profiel kan by die kerkkantoor aangevra word.

LERAARSPROFIEL

 • ’n Predikant van die NG Kerk wat geroepe voel om die gemeente op te bou tot ’n aktiewe dienende gemeente.
 • Die aansoeker moet ’n aanvoeling hê vir die plattelandse bediening en meelewend wees in die wyer gemeenskap.
 • Iemand wat begrip het vir die uitdagings wat die landbou hedendaags beleef en die invloed daarvan op lidmate en die totale gemeenskap.
 • Samewerking met alle bedienings is belangrik.
 • Iemand vir wie veral huisbesoeke en ander pastorale besoeke belangrik is.
 • ’n Persoon wat maklik kan kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer, en hulle laat welkom voel en aanmoedig om deel van die gemeente te wees.
 • Gemaklik in die gebruik van multimedia, projektor en rekenaarvaardigheid tydens eredienste.

PLIGTE

 • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

VERGOEDING

 • ’n Vergoedingspakket allesinsluitend van R250 000,00 per jaar word aangebied.

AANSOEKER

 • Aansoeke kan per e-pos gestuur word na noorderharts@gmail.com met kontakbesonderhede van drie referente.
 • Kandidate wat die kortlys haal sal versoek word om ’n aanlyn YouTubepreek te verskaf.
 • Kandidate moet beskikbaar weer vir ’n onderhoud.
 • ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin is opsioneel, maar sal waardeer word.
 • Vir telefoniese navrae kontak die kerkkantoor: 053 471 0028, Anton Marais, Saakgelastigde of Stephen Bennie, Voorsitter Gemeentebestuur 082 686 9944.

Sluitingsdatum: 4 Oktober 2021.

Word 'n vriend van Kerkbode