NG Kerk Swakopmund

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die NG Kerk Swakopmund is lief vir die Here.
Ons glo dat God ons liefhet, toerus en stuur om sy roeping te vervul.

In die lig hiervan wil ons met opgewondheid ’n dienskneg van die Here beroep wat gehoorsaam is aan God se roepstem en wat van harte glo in die onfeilbare Woord van God en die gereformeerde belydenis.

Vakature: Leraar – Onbepaalde Termynpos
Sluitingsdatum: 15 Oktober 12:00


NG Kerk Swakopmund se roeping is om:

 • Die Here passievol te aanbid.
 • Sensitief te luister na die Heilige Gees.
 • Lidmate te bemagtig.
 • Om te groei in geestelike en emosionele volwassenheid.
 • Om mense te help in nood.
 • Te funksioneer soos die Here se familie.
 • Jongmense óók te omarm en deel te maak van God se sending na die wêreld.
 • In kort wil ons Markus 12:30-31 uitleef.

Ons glo dat die volgende verantwoordelikhede jou sal dryf:

 • Passievol oor gebed en die Woord van die Here.
 • Gesamentlike verantwoordelikheid met kollega vir die prediking.
 • Gesinsbediening wat fokus op jongvolwasse lidmate en hulle kinders.
 • Vaardig om kinders van alle ouderdomme te bedien.
 • Vestiging en uitbreiding van ’n werksplekbediening.
 • Opbou en uitbou van ’n dinamiese musiekbediening.
 • Vestiging van ’n kultuur waar jongvolwassenes welkom is en waar hulle diep verhoudings kan bou.
 • Die dra en uitleef van die roepingsverklaring van die gemeente.
 • Neem van kreatiewe kanse en evangeliese enterpreneurskap om die bediening uit te bou.
 • Vestiging en onderhoud van ’n gesonde kultuur onder die leierskap en gemeente, in vennootskap met die huidige leraar.
 • Uitreike na die groter gemeenskap (skole, staatsinstellings, besighede, ens).

Die gemeente se roepingsverklaring is op aanvraag beskikbaar.

Vergoeding: Daar word volgens sinodale riglyne onderhandel.
Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone met status (domicili of permanente ver-
blyf) gegee word.

Aansoek: CV nie langer as drie A4-bladsye nie, asook ’n dekbrief waarin jy motiveer waarom jy geroepe voel om aansoek te doen.

Sluitingsdatum: 15 Oktober 12:00.

Navrae:

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode