#Covid: Gesigmaskers beperk Dowe kommunikasie

Sondag 5 September is Biddag vir Dowes. Die Covid-pandemie stel unieke uitdagings aan Dowes en die organisasies wat hulle help. Heléne Meissenheimer het Hannerie Swart, ontwikkelingsbestuurder van die Nasionale Instituut vir Dowes (NID), gevra om meer te vertel.

Met die huidige Covid-19-pandemie in die rondte, is die voorspelling dat gesigmaskers nog lank met ons gaan wees. Watter uitdagings stel die dra van gesigmaskers aan Dowes?

Gesiguitdrukkings en mondvorms is ’n kritiese deel van gebaretale en net so vir Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT). Maskers maak kommunikasie tussen Dowes ’n uitdaging, hoeveel te meer met horendes?

Dit is ’n groot struikelblok vir Dowes en persone met gehoorverlies. In groepsverband soos by sosiale byeenkomste of vergaderings by die werk, kan sekere Dowes uitmaak waaroor ’n gesprek gaan deur ander se lippe te lees. Liplees is egter nie baie presies nie omdat baie klanke eenders lyk op die mond. Met maskers is dit egter nou glad nie moontlik nie en is hulle totaal uitgesluit. SAGT-tolke is ook nie altyd beskikbaar of bekostigbaar nie.

Met die uitbreek van die pandemie vroeg verlede jaar, was die aanbeveling dat persone eerder die deurskynende gesigskerms dra om Dowes en persone met gehoorverlies se behoefte aan liplees te akkommodeer. Hierdie maskers voldoen egter nie aan mediese regulasies nie. Die VSA het deurskynende gesigmaskers wat aan regulasies voldoen, maar dit is duur om te bekom. Indien die situasie wel vereis dat ’n masker verwyder moet word vir liplees, moet ’n sosiale afstand van ten minste twee meter te alle tye gehandhaaf word. Die spreker moet ook stadig en duidelik praat sodat die Dowe persoon kan volg. Te midde van die pandemie moet hierdie egter die heel laaste opsie wees. Die gebruik van SAGT-gebare help om ten minste konteks te gee aan die gesprek.

’n Betroubare metode is vir beide persone om dít wat hulle wil kommunikeer op hulle eie selfoon te tik. Dit verg dus nie veel moeite om dit net ’n bietiie minder uitdagend te maak vir ’n Dowe persoon nie. Respek, geduld, welwillendheid en bloot menslikheid help om ’n moeilike situasie draaglik te maak. ’n Positiewe en hulpvaardige houding in hierdie tipe situasies beteken so baie.

Wie is die Instituut vir Dowes en wat sluit julle programme in?

Die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) in Worcester is die enigste organisasie in Suid-Afrika wat ’n allesomvattende diens aan Dowes en persone met gehoorverlies bied. Deur middel van onderrig, ontwikkeling, opleiding, sorg, maatskaplike dienste en geestelike sorg word gepoog om die volle potensiaal van elke persoon met gehoorverlies te ontwikkel sodat elkeen van hulle ook hulle regmatige plek in die samelewing kan inneem. Vanjaar herdenk NID reeds 140 jaar van dienslewering aan Dowes en persone met gehoorverlies in Suid-Afrika. Dienste sluit in:

  • Residensiële versorging van volwasse Dowes met meervoudige gestremdhede;
  • Bejaardesorg vir bejaarde Dowes in ’n versorgingseenheid op Worcester;
  • Beroepsopleiding aan Dowe studente;
  • Lewering van multidissiplinêre steundienste aan Dowes en persone met gehoorverlies.

Die Covid-pandemie stel nuwe uitdagings om fondse in te samel. Hoe raak dit julle?

As organisasie sonder winsoogmerk is ons jaarliks verantwoordelik om meer as 90% van ons begroting self te ontwikkel. Die nasionale inperkingsregulasies en Covid-19 het ’n geweldige impak op ons fondse gehad, omrede verskeie sektore gesluit was en sommige fondsinsamelingsprojekte en geleenthede nie gehou kon word nie. Ons is egter ongelooflik dankbaar vir individuele donateurs en besighede wat ons steeds ondersteun met finansiële bydraes ten spyte van uitdagende tye. Ons het ook aanlyn SAGT-projekte geloods in die plek van geleenthede wat nie kon plaasvind nie. Persone kan aanlyn SAGT aanleer asook ’n aanlyn SAGT-videowoordeboek naslaan.

Waarvoor kan mense bid?

Geestelike bediening aan Dowes is in werklikheid ’n spesialisveld omdat Dowes se beperkings wentel om taal en kommunikasie. Anders as met baie ander gestremdhede moet daar spesiaal gefokus word op die manier waarop die Woord van die Here oorgedra word aan Dowes.

● Bid vir predikante, pastore en gemeentes wat Dowes bedien met die Woord van God.
● Bid dat meer Dowes God se Woord sal hoor en Hom sal aanneem as Saligmaker en Verlosser.
● Bid God se seën oor die hande wat deur middel van gebaretaal kommunikeer.
● Bid saam met ons by NID dat dienslewering aan Dowes nog baie jare moontlik sal wees.
● Dat volhoubare ondersteuning aan elkeen gegee sal word sodat hulle vaardighede kan ontwikkel en dat hulle sal groei in die mens wat God hulle geskape het om te
wees.
● Bid God se seën oor NID, ons donateurs en vennote wat die werk moontlik maak.

LEES OOK: Covid het kerk geleer: Moenie hiérdie werk alleen doen nie

Word 'n vriend van Kerkbode