NG Gemeente Villiers – OVS

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: 15 Oktober 2021


GEMEENTEPROFIEL:

  • Die NG Gemeente Villiers is ’n plattelandse gemeente in die Noordoos-Vrystaat
  • Die gemeente bestaan uit 200 lidmate, waarvan 28 dooplidmate is.
  • Die gemeente werk goed saam met die NGKA in Qalabotjha.
  • Die erediens vorm die hart van die gemeente se aktiwiteite.
  • Die gemeentevisie is: God alles vir almal.

LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE:

Sien uitgebreide advertensie in KERKNUUS en VRYPOS.

VERGOEDINGSPAKKET:

  • Die vergoedingspakket sal onderhandel word.
  • Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurte.

AANSOEKE:

  • Stuur volledige CV’s per e-pos met minstens drie onlangse verwysings na: ngkvilliers@gmail.com
  • Vir meer inligting skakel Org du Plessis (082 784 0167), Philip Cronjé (083 388 0330) en konsulent, ds JT Kemp (072 425 8537).
  • Aansoeke sluit op 15 Oktober 2021.
Word 'n vriend van Kerkbode