NG Gemeente PE-Sherwood

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Gemeenteleraar (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: Maandag, 18 Oktober 2021


Die NG gemeente PE-Sherwood, ’n voorstedelike gemeente in Nelson Mandelabaai, nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ’n voltydse predikantspos.

Profiel:

 • Die gemeente bestaan uit 1 175 belydende en 226 dooplidmate. In ons gemeente word vreemdelinge vriende en geloofsgenote.
 • Sherwood is in ’n groeiende deel van ons stad geleë met voortdurende nuwe residensiële ontwikkeling. Beide woonhuise en meenthuiskomplekse kom voor. Die gemeenskap bestaan onder meer uit ’n groot hoeveelheid jonger gesinne. Die omgewing beskik oor goeie laer- en hoërskole, met groot winkelsentrums.
 • Sherwood-gemeente besit ’n ekonomiese lewensreg-aftreeoord met 116 eenhede. Ouer lidmate is ’n groot bate. Ons het ook aktiewe jeugkategese en bedienings. ’n Kleuterskool benut ons jeuglokale. Uitreik met die evangelie oor grense lê na aan ons hart, plaaslik en internasionaal.
 • Ons beskik tans nie oor ’n aktiewe kleingroepbediening nie, wat vir ons ’n leemte is.

Leraar:

 • Ons leraar is verbind aan die kerk se lewende geloof en belydenisbasis, en help ons om die evangelie uit te leef en te groei in ons geloof. Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediking is ’n prioriteit.
 • Die leraar is vaardig in die digitale wêreld en met aanlynbediening. Hy/sy bedien interaktief, funksioneer goed in spanverband en hou van ons ander se deelname in die bediening.
 • Die leraar is georganiseerd. Hy/sy lei en dien deur voorbeeld en help ons ons gawes ontsluit en aanwend in God se koninkryk.
 • Hy/sy beskik oor empatie, ’n fasiliterende leierskapstyl, goeie luistervermoëns, ’n positiewe lewensuitkyk, uitstekende menseverhoudinge (alle ouderdomsgroepe), en ’n sin vir humor.
 • Hy/sy is ’n sosiale entrepreneur wat mense bymekaarbring, netwerke vorm en geleenthede om te dien, raaksien. Die leraar is innoverend, kyk wyer as die gemeente en help ons om die gemeenskap te dien.
 • Ouers met jong kinders is vir ons baie belangrik en behoort tot die hart van ons bediening. Die leraar het ’n gawe en passie vir jeug en kinderbediening, maar is ook gemaklik met verskillende bedieningstyle en ouderdomsgroepe.

Opdrag:

Artikel 9 van die Kerkorde soos ooreengekom met die kerkraad, gerig op ons konteks.

Vergoeding:

 • Volgens sinodale skaal. ’n Reistoelaag en ander voordele word ook gebied.
 • Die gemeente voorsien gratis huisvesting met telefoon en internet vir amptelike gebruik.

Aansoeke:

Sluitingsdatum: Maandag, 18 Oktober 2021 om 16:00.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022 of so gou moontlik daarna.

Navrae:

 • Dewald Grundling, 083 270 4865.
 • Danie Mouton, 082 923 4178.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode