NG Gemeente Winterton

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraar (Permanente pos, onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: 15 Oktober 2021


Gemeenteprofiel:

Winterton gemeente luister na- en wil die Here dien as Verhoudings-God. Ons streef daarna om as beelddraers van God, verhoudingsbouers te wees met almal wat Hy na ons stuur elke dag.

Die gemeente bestaan uit ongeveer 150 belydende en 80 dooplidmate: die helfte van die gemeentetal is jonger as 50 jaar. Ons jonger lidmate is betrokke en dien veral ook as leiers in die gemeente.

Winterton is pragtig gelee in die Natalse platteland as sentrum in die sentrale Drakensberge se toerisme-omgewing. Die dorp beskik steeds oor ’n goeie laerskool en vervoer na hoërskole in die buurdorpe. ’n Aftree-oord op die dorp dien as sentrum vir ons gemeenskap se bejaardes. Die heerlike samewerking van kerke en instansie op ons dorp is wyd bekend.

Ons gemeente plaas besondere klem op kleingroepbediening waar lidmaatbemagtiging uitloop op kerkraadslede wat eredienste lei en lidmate wat mekaar pastoraal bedien.

Leraarsprofiel:

Die kerkraad nooi graag gelegitimeerde persone wat ’n passie het om na God te luister en ywerig verhoudings bou deur gereelde besoek van lidmate asook van nie-lidmate, om aansoek die doen. Die leiding van ons jongmense en bediening van ons bejaardes is vir ons prioriteite.

Tegnologiese vaardigheid, toerustingsvermoë, gesonde kommunikasie alles met ’n dienende karakter, sal ’n sterk aanbeveling wees.

Vergoeding:

Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie en vergoeding word onderhandel volgens sinodale riglyne.

Aansoeke:

Gelegitimeerde leraars kan ’n volledige CV per e-pos stuur, gerig aan die kerkraad ngwin@lantic.net

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud. Die kerkraad behou hom die reg voor om nie noodwendig die vakature uit een van die genomineerdes te vul nie.

Aansoeke sluit 15 Oktober 2021.

Navrae:

  • Skriba, Janetta Pieters 083 309 9077
  • Brugleraar, Willie van Zyl 083 306 8448, waevanzyl@gmail.com
Word 'n vriend van Kerkbode