NG Gemeente Durbanville

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Vastetermynpos – Senior bediening
20 uur per week (1/2-dagpos) vir 1 jaar (hernubaar)
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2021


Durbanville-gemeente is 195 jaar oud. Die gemeente staan in die hartjie van Durbanville, ’n voorstad van Kaapstad wat vinnig ontwikkel en uitbrei. Daar is sewe aftree-oorde in die onmiddellike omgewing en groot getalle senior lidmate wat in hulle eie wonings woon.

Ampspligte:

 • Bediening van die Woord en sakramente in die eredienste van die gemeente.
 • Bediening van die Woord en nagmaal in aftree-oorde.
 • Begeleiding van Bybelstudiegroepe of Bybelkursusse.
 • Pastorale versorging deur huis- en siekebesoeke.
 • Sterwensbegeleiding, begrafnisse en roupastoraat.
 • Toerusting van lidmate (byvoorbeeld hantering van aftrede).
 • Bemagtiging van senior lidmate wat nog aktief is om hulle roeping uit te leef.

Vergoeding:

 • Die vergoedingspakket is proporsioneel tot die pligte en ure van die diensooreenkoms.
 • Dit sluit nie byvoordele in nie.

Aansoeke:

 • Stuur ’n kort CV per e-pos aan jackie@durbanvillegemeente.co.za.
 • Die CV kan ’n skakel na ’n aanlynpreek insluit.
 • Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Oktober 2021.
 • Die pos sal DV aanvang neem op 1 Januarie 2022.

Deur die indiening van hul CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat in hul CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Durbanville-gemeente vir die keuringsproses gebruik kan word.

Word 'n vriend van Kerkbode