Strooidakkerk, Paarl

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse medeleraar (met fokus op die jeug)
Sluitingsdatum: 29 Oktober 2021


As jy mal is oor die jeug en die Here Jesus lief het, is hier ’n geleentheid van ’n leeftyd om dit in die derde oudste gemeente in die land te kan uitleef.

Die Strooidak-gemeente, Paarl het ’n ryk geskiedenis en kultuur gewortel in die Woord en die Wynland. Nogtans is dit ons oogmerk om die ancient en die future deur middel van ’n dinamiese jeugbediening bymekaar uit te bring. Die gemeente bestaan uit die volle spektrum van ouderdomsgroepe en bedien onder andere prominente skole in die omgewing.

Die suksesvolle kandidaat moet die voortou neem om die jeugbediening tot nuwe hoogtes te voer deur onder andere ’n span vrywilligers te identifiseer, te motiveer en te lei om deur die bou van verhoudinge en geestelike begeleiding die jongmense in ons gemeente te leer om in ’n verhouding met die Here te leef. Hierbenewens moet die kandidaat ook in staat wees om die groter gemeente soos nodig te bedien.

Hoe lyk hierdie kandidaat?

  • Jy het ’n opregte verhouding met die Here en is gewortel in Sy Woord.
  • Jy het ’n passie vir die bediening van die Woord aan kinders, jongmense en hulle ouers.
  • Jy moet toeganklik, nederig en opreg wees met integriteit.
  • Jy het ’n visie vir jeugbediening met behulp van sosiale media en is tegnologies ingestel.
  • Jy verstaan inklusiewe bediening.
  • Jy het ’n toepaslike kwalifikasie en ondervinding.
  • Jy het die leierseienskappe om mense te kan bestuur en is self ’n spanspeler.
  • Jy is jonk van gees, energiek en gemotiveerd, en kan onafhanklik werk.

’n Vergoedingspakket ooreenkomstig die sinodale riglyne word aangebied.

As hierdie woorde weerklank by jou vind, nooi ons jou om aansoek te doen, terwyl ons biddend in geloof wag dat die Here die regte persoon na ons toe stuur.

Stuur asb ’n volledige CV’s met ten minste drie onlangse relevante referente aan: skriba@strooidak.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 29 Oktober 2021.

Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022.

Vir meer inligting skakel Fanie Kriel (083 292 5188) of Helene Petzsch (083 384 0234).

Strooidakkerk behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode