NG Gemeente Velddrif

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: Vrydag, 29 Oktober om 12:00


Velddrif is ’n groeiende plattelandse dorp langs die monding van die Bergrivier, sowat 130 km noord van Kaapstad. Hier is 700 belydende en 150 dooplidmate, met ’n groot persentasie bo sestig jaar oud. Velddrif is ’n gesogde aftreedorp en bestaan meestal uit afgetredenes, boere, besigheidsmense en mense direk of indirek verbonde aan die visbedryf. Die welbekende Bokkomlaan is een van vele gewilde toerisme-attraksies in die omgewing. Ons buurdorp Vredenburg (25 km ver) beskik oor ’n goeie privaathospitaal. Hier is verskeie opsies vir goeie skole in die omgewing.

Ons droom en streef daarna om ’n “Vissers van Mense” gemeente te wees, wat …

  • streef daarna om gedring deur die liefde van Jesus Christus God in alles te verheerlik
  • mekaar versorg
  • mekaar geestelik versterk en
  • as vissers van mense die Blye Evangelie tot aan die uithoeke van die wêreld verkondig.

Ons vertrou die Heilige Gees vir ’n leraar wat sterk geroepe voel om aansoek te doen en wat saam met die leiers die gemeente in ’n nuwe seisoen/toekoms te begelei.

VERGOEDING EN DIENSOOREENKOMS:

Die vergoeding en diensooreenkoms, volgens sinodale riglyne word vasgestel deur onderhandeling met gratis huisvesting in ’n ruim pastorie.

AANSOEKE:

Ons nooi alle gelegitimeerde predikante van die NG Kerk wat saam met die gemeente Vissers van Mense wil wees om aansoek te doen.

Deel u hart en vaardighede met ons in ’n CV van nie meer as vier bladsye nie en verskaf die kontakbesonderhede van drie referente om dit te ondersteun.

E-posadres: ngkvelddrif@telkomsa.net

Sluitingsdatum: Vrydag, 29 Oktober om 12:00.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik in 2022.

NAVRAE:

  • Christoff Koch (brugleraar) 084 245 3390.
  • Johan Vermeulen (voorsitter) 082 450 8898.

Die kerkraad behou die reg voor om geen van die aansoekers aan te stel nie.

Word 'n vriend van Kerkbode