Verhaal van reis, geloofswor­steling en struggle bied wye blik op volheid van menswees

Angry love deur Jenni Kirby
Uitgewer: Barnabas Uitgewers, 2021


In Angry love weef Jenni Kirby ’n aantal komplekse sake saam in een lewensverhaal, van onder meer ’n regering se onderdrukkende stelsel, familie, woede, trauma, sosiale gereg­tigheid, identiteit, geloof en liefde. Geloof en politieke aktivisme word die raamwerk vir Kirby se lewe en werk.

Kyk gerus die boekbekendstelling hier.

Die rol van onderrig (veral om mense te leer lees en skryf) speel ’n integrale rol in die soeke na vryheid in Apartheid Suid-Afrika.

Kirby se verhouding met haar eer­ste liefde, Mark, ’n wit man (teen apartheidswette) noop hulle om Suid-Afrika te verlaat en na Engeland te verhuis. Saam daarmee kom ook ’n ander perspektief op die lewe. Dit is ook hier waar Kirby verder studeer en bevestig word as le­raar in die Metodiste Kerk, terwyl sy steeds aktief betrokke bly by organisasies wat haar soeke na geregtigheid in Suid-Afrika aanhelp.

LEES OOK: Ligloop vir die pyn van 1986

Die aanklank wat Kirby in ’n nuwe land vind, lei uiteindelik tot vrae oor haar eie identiteit en migrasie. In Suid-Afrika word sy (en soveel ander) onderdruk deur ’n gebroke stelsel, maar in Engeland vind sy aanvaar­ding, ongeag etniese agtergrond.

Haar reise tussen hierdie twee lande, haar worsteling met haarself, haar geloof en haar toewyding aan sosiale geregtigheid in Suid-Afrika, bied ’n blik op wat dit beteken om erkenning te gee aan die volheid van menswees, woede en liefde – alles in die soeke na geregtigheid. Dit word verweef met persoonlike verhale oor Kirby se liefdeslewe, ook met haar tweede man, Ermal. Dit is onder meer hierdie geliefdes wat haar blootstel aan diversiteit, gemeenskap en die oorsteek van grense, hetsy fisiek, gemeenskaplik, of in terme van geloof.

LEES OOK: Dié spook van die verlede mag nie herrys nie

Hierdie boek bied inspirasie vir die toekoms en verdien om gelees te word deur almal, veral mense wat nie self die onreg van apartheid aan hulle lyf gevoel het nie. Ek kan nie genoeg benadruk hoe graag ek wil hê mense wat nie apartheid se onreg beleef het nie, moet hierdie boek lees. Dit is ’n kans om te leer uit die verlede en beter te leef in die toekoms.

Hierdie outobiografie kan bestel word by CLF.

  • Dr Carike Noeth is ’n navorsingsgenoot by die Departement Sistematiese Teologie en Ekklesiologie aan die Universiteit Stellenbosch.
Word 'n vriend van Kerkbode