NG Kerk Willowmore (Dolerend)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 15 November 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met 205 belydende en 45 dooplidmate.

Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit landbouers. Die gemeente is tans in ’n staat van dolering.

UITDAGINGS:

Bediening oor ver afstande. Jarelange droogte. Ontvolking van die platteland.

LERAARSPROFIEL:

Ten volle opgeleide predikant by ’n erkende instansie en wat geligitimeer is in die NG Kerk. Die leraar moet begrip toon vir die gemeente se status as dolerend.

PAKKET:

Kontrakpos. As gevolg van droogtetoestande kan ons nie die sinodale skale bekostig nie.

Salaris is onderhandelbaar. Gemeente beskik oor ’n voertuig vir leraar se gebruik.

Huisvesting.

BESONDERE VEREISTES:

Goeie menseverhoudings. Begrip en passie vir die landbou. Goeie fisiese gesondheid. Plattelandse ingesteldheid. Huisbesoek noodsaaklik.

Sluitingsdatum: 15 November 2021.

Stuur aansoekvorm na: ngkerkwiIlowmore@gmail.com

Word 'n vriend van Kerkbode