Chris van Wyk terug in leierskap na trekking by streeksinode

Twee gelykop stemmings, ’n gebed en toe word dr Chris van Wyk se naam met die lot getrek as die nuwe moderator van die Sinode van Oos-Kaapland.

Die 63-jarige Van Wyk beskryf sy verkiesing as ’n verrassing. “Ek het geweet daar’s ’n kans, maar nie gedink dit gaan gebeur nie gegewe my onlangse geskiedenis. Dit is nie iemand wat dit laat gebeur het nie, maar Iemand,” sê die leraar van Somerstrand-gemeente in Gqeberha (voorheen Port Elizabeth).

Die geskiedenis waarna hy verwys, hou verband met die omstredenheid waarin sy opmerkings op sosiale media oor homoseksualiteit hom in 2018 gedompel het. Van Wyk het later in die media gesê sy uitla­tings is verkeerd geïnterpreteer.

Hy is verkies op die eerste dag van die streek se sinodesitting wat vanaf Dinsdag 12 Oktober te midde van beurtkragonderbrekings vir die eerste keer volledig aanlyn plaasgevind het.

Tydens die verkiesing Dinsdag het die sowat 186 afgevaardigdes (uit ’n moontlike 200) twee keer ewe veel stemme uitgebring vir Van Wyk sowel as dr Dewald Davel, die waarnemende aktuarius van die vorige dagbestuur. Wanneer so iets gebeur, wat ’n staking van stemme ge­noem word, is die volgende stap om saam te bid voor die lot gewerp word – in hierdie geval het dit behels dat iemand ’n naam uit ’n kartonboks haal ten aanskoue van al die afgevaardigdes op Zoom.

LEES OOK: ‘Ek is jammer vir die pyn’ – Bartlett aan Van Wyk

Die nuwe dagbestuur van die Sinode van Oos-Kaapland is:
Moderator: dr Chris van Wyk
Assessor: dr Dewald Davel
Aktuarius: ds Jan Grobbelaar
Skriba: ds Danie Mouton
Addisionele lid: ds Eldré Bester

“Dit is baie akkuraat en daar was baie goeie sekuriteit,” sê Mouton oor die proses wat gevolg is.

Van Wyk is ervare in kerkleierskap. Hy het 25 jaar ervaring op die mode­ratuur van die Sinode van Oos-Kaapland, onder meer as moderator tot 2016.

Die dagbestuur vergader op 19-21 Oktober by die sinodale kantore op Gqeberha.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “Chris van Wyk terug in leierskap na trekking by streeksinode

 1. Charl Thom, Simonstad says:

  Chris van Wyk se “verkiesing” deur die Oos Kaaplandse Sinode van die NGK as moderator is die finale strooi wat
  myself en my huis se toekoms t.o.v, daardie kerk betref. Daar is wel leraars war probeer verdedig wat hy voorheen geuiter het, deur te kenne te gee dat dit nie die oorwegende denke in hulle eie gemeeentes is nie. Dit is myns Insiens soos om ‘n dooie perd te slaan in die hoop dat hy sal opstaan.
  Ek en my gesin het almal in die NGK grootgeword, maar enige kans dat ons sou terugkeer is hierdeur finaal die nek Ingeslaan.

  Die NGK loop onwrikbaar dieselfde pad as die oorlede Nasionale Party. Hy is niks anders as ‘n “has been” nie!

  Charl Thom
  Simonstad

Comments are closed.