Mario Small | Merkwaardige kringloop van bode tot touleier

Met die afsterwe van Mario Small (52) op 6 November 2021 op Wellington, verloor die NG Kerk en by name Kerkbode en Bybel-Media, ’n besondere medewerker en iemand wat die kerklike tydskrifte-leer van onder tot bo met hardwerkende grasie geklim het. Mario Small begin werk as bode by die NG Kerksentrum in die hart van Kaapstad en het as jongman daagliks van Wellington na die Moederstad gery om sy gawes en talente met kerkmense te deel. Met die verskuiwing van die kantoor na Wellington aan die Groenberg, kon hy op die voorstoep van sy geliefde dorp werk en ’n verskil maak op voetsoolvlak.

Small was in vele opsigte ’n steunpilaar in Bybel-Media se Inhoudspan (Kerkbode en LiG), waar hy vir dekades as bladopmaker en in tegniese produksie gewerk het. Ons innige meegevoel aan sy vrou, Amanda en sy kinders Shannon, Kimberley, Megan, Lee en Charlin.

In sy lang dienstyd het Mario met verskeie redakteurs saamgewerk, wat soms groot aanpassings geverg het, want elkeen se styl en aanslag het ’n eiesoortige hantering gevra. Tong in die kies het hy na hulle as troonopvolgers verwys en sy raakvat humor het nie net lagspiere geprikkel nie, maar sy mensekennis onderstreep. Mario het vroeg reeds die kuns verstaan om met passie en nougesette deeglikheid, opdragte wat aan hom toevertrou is, uit te voer en soos ’n geoliede masjien te laat loop. Met sy gemaklike styl van dink en doen het hy kalmte gebring wanneer die kerklike media-skip verby gevaarlike rotswande moes vaar. Mario het geweet dat die kerklike horlosie in die mediawêreld uit groot en kleiner ratte bestaan, elkeen met ’n spesifieke funksie om die sper- en saktyd seepglad te laat verloop.

Lees ook: Die Amalia-geval en die lot van krimpende gemeentes in die NG Kerk

’n Geliefde oud-redakteur van Kerkbode, wyle Adri-Louise van Renen, het vroeg reeds Mario se talente en natuurlike aanleg raakgesien en help ontgin tot voordeel van almal by Bybel-Media. Stadig maar seker het Mario se lewensboom gegroei tot ’n onmisbare rolspeler, ’n reus en staatmaker as bladopmaker, om so kerklike tydskrifte vars en lewensnuut in die hand van kerkmense te plaas. In die mees onlangse verlede het Mario ook aan digitale kant as tuisbladredakteur sy koel kop en flukse hand laat geld.

In sy lang dienstyd het Mario Small met verskeie Kerkbode-redakteurs saamgewerk, wat soms groot aanpassings geverg het, want elkeen se styl en aanslag het ’n eiesoortige hantering gevra.

Mario Small was die touleier van die produksiespan wat verantwoordelik is vir die samestelling van die NG Kerk Jaarboek. As deel van die span en skrywer van die “In Memoriams” van leraars, het ons jare lank intens saamgewerk. Hy kon so lekker uit die maag lag en sy Boland-Kaapse manier van praat was vol seggingskrag. Hy het nooit gepraat van leraars wat gesterf het nie, maar van die “dooies” waarmee ek moes spook en spartel om hulle onvergeetlik te maak. Mario het altyd na sy lieflingsdorp verwys as “innie Wellington in”. Le Roux Schoeman onthou dat as ’n mens hom gevra het hoe dit gaan, was sy standaard antwoord altyd: “Dit gaan op sy kop”.

Lees ook: Huldeblyk: Mario Small (1968-2021)

In Mario se lewenseisoene het ek die geestelike pad met hom gestap, want hy was deel van my landswye gebedsbediening. Daar was soms stroomversnellings op sy lewenspad, groot uitdagings wat alleen aan die voete van die Here opgelos kon word. Saam is ons geestelik verkwik en verfris deur die lewende water van die Woord. Hy was getrou en lojaal in sy werk en ’n planmaker uit die boonste rakke. ’n Paar jaar gelede het hy ’n ernstige siekbed oorleef en hy is terug Bybel-Media  toe waar hy ten spyte van ’n brose gestel, gewerk het tot die Hemelse Vader hom in sy werksklere kom haal het. Tydens sy laaste werksdag was hy besig met die uitleg van die jongste uitgawe van Kerkbode.

’n Huldediens het op Sondag 14 November in die VGK Bergrivier op sy geliefde tuisdorp Wellington plaasgevind, “waar hy iets van ’n instelling was soos hy in sy ou wit Mercedes rustig deur die strate sou rol, met ’n glimlag altyd gereed om te dien”.

Ons groet jou, Mario, met die wete dat jy tasbaar die woorde van Maleagi 4:2 beleef: “Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM

Word 'n vriend van Kerkbode