NG GEMEENTE MOOTVALLEI

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar 50% pos

Sluitingsdatum: 30 Januarie 2022


Die gemeente is geleë in Parktown Estate, Pretoria en is 10 jaar oud.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

 • Die gelegitimeerde leraar is iemand met ’n lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig en leef dit ook uit;
 • Het goeie menseverhoudings en kan in ’n spanverband werk;
 • Kan veral jong mense (tot ouderdom 35) pastoraal versorg;
 • Innoverend en kreatief;
 • Dinamies en kan sterk leiding neem;
 • Selfgemotiveerd en goeie kommunikasievaardighede;
 • Drie jaar of meer ervaring in die bediening sal tot u voordeel wees;
 • Moet verkieslik ook ’n ander bron van inkomste hê.

PLIGTE sluit in, maar nie beperk tot:

 • Fokus op jeug (kinderkerk, gesinsbediening, kategese, kampe, ens)
 • Kategese skool vernuwe, kategete werf en toerus
 • Lewer preke met die oog op die jonger geslag, maar wat ook spreek tot die ouer lidmate
 • Berading aan veral die jeug en jonger geslag
 • Bediening aan gemeenskap via barmhartigheid.

Vergoeding: Die totale vergoedingspakket sal onderhandel word. Geen behuising word voorsien nie.

Aansoeke:

Aansoeke bestaande uit ’n volledige CV (met besonderhede van ten minste drie opvolgbare verwysings), moet per e-pos gerig word aan die NG Gemeente Mootvallei by: kerkkantoor@ngmootvallei.co.za

Sluitingsdatum: 30 Januarie 2022

Diensaanvaarding so spoedig moontlik maar verkieslik nie later as 1 April 2022 nie.

Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt (elektronies indien nodig). Navrae kan gerig word aan die kerkkantoor tel: 012 335 0611, of Monica Pretorius tel: 072 797 9507.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie, of om die aanstellingsdatum te verskuif, sou Covid-inperkings dit noodsaak.

Word 'n vriend van Kerkbode