NG Gemeente Eendekuil

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: DEELTYDSE VASTETERMYNPOS (DRIE JAAR)

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Januarie 2022


Gemeenteprofiel: 

Eendekuil is ’n klein plattelandse dorp geleë ±75 km vanaf die Weskus, met Piketberg (±32 km), Porterville (±40 km) en Citrusdal (±22 km) as buurdorpe. Die gemeente is deel van die Ring van Piketberg en is in een dorp- en vyf plaaswyke gestruktureer. Tans is hier 220 belydende en 40 dooplidmate.

Leraarsprofiel:

Die kerkraad vertrou die Here dat Hy ’n persoon sal stuur wat:

  • deur die NG Kerk gelegitimeer is
  • lief is vir die Here
  • lief is vir mense
  • Skrifgetrou is in Woordbediening
  • gereeld kontak met die lidmate sal maak (huisbesoek).

’n Diensooreenkoms, met Artikel 9 van die Kerkorde as basis, sal opgestel word.

Vergoeding:

Sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. ’n Ruim pastorie is beskikbaar en ander voordele is (pro rata) onderhandelbaar.

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel word van ’n CV, asook die name en kontakbesonderhede van minstens twee referente. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt. Motiveer in ’n kort skrywe waarom u graag in Eendekuil-gemeente wil bedien.

Rig aansoeke aan: admin@ngkeendekuil.co.za

Navrae: Herman Rossouw (leierouderling): 022 942 1607, sel: 082 523 9898

Marié Grobbelaar (onder-leierouderling): sel: 082 595 1210

Ds Roy Thorne (konsulent – leraar Redelinghuys): 022 962 1602, sel: 078 725 5190

Word 'n vriend van Kerkbode