Oor nuwe geboue, nuwe visie

Ek verstaan gewoonlik die punt wat mense wil maak wanneer hulle sê ’n kerk is die ménse, nie die gebou nie. So ook wanneer mense sê werk gaan oor die personeel en dié se uitsette eerder as kantoorgeboue.

Dit is totdat ek onlangs op ’n Saterdagoggend tussen die kerkbanke van die NG gemeente Welkom-Wes deurstap. Daar besef ek hoe stampvol teologie en filosofie ook steen en staal kan wees.

Die doel van my Vrystaatbesoek was om te kyk na die werk van die beroemde argitek Roelof Uytenbogaardt (19331998). Uytenbogaardt se plan vir hierdie myndorpse aanbiddingsplek, met baksteenmure en betonblokke reg uit die Burtalistisme-styl en ’n byna-bomskuiling-gevoel wat tot vandag die besoeker opval en uitdaag, is in 1963 deur die kerkraad aanvaar. Die sooi is die jaar daarna gespit, vertel die geskiedenisboeke ons. Nuuskieriges kom steeds hiereen – veral argitekstudente wat meer wil leer oor kerk én gebou.

Nader aan die huis het Kerkbode in November finaal getrek na vele jare in Kerkstraat, Wellington. Ons nuwe woning, Boekhuis, lê langs die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit en is steeds op dieselfde dorp, maar simboliseer ’n nuwe begin vir Bybel-Media (BM), ons uitgewer.

Dr Nico Simpson, BM se hoof- uitvoerende beampte verduidelik: “In 2020 het Bybelkor, LiG, Kerkbode, Jeugfokus, Goeie Nuus Media, Mema en die Nehemia-Bybelinstituut die finale treë in die rigting van ’n “digitaal eerste”-organisasie gegee. Dit beteken nie ons gaan nie meer gedrukte produkte en hulpmiddels aan individue, gemeentes en gemeenteleiers voorsien nie. Dit beteken wel dat ons ons as ’n media-organisasie vir die 21ste eeu posisioneer. Hierdie oorgang verryk nie net hoe ons werk nie, maar ook waar ons ’n verskil kan maak met ’n omvattender digitale voetspoor. Ons gebruik al meer ’n multikantige digitale platform om mense in te nooi na lewensveranderende ervarings. Lees gerus meer by https://biblemedia.co.za.

Word 'n vriend van Kerkbode