LIVING WATER NPO

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

 VAKATURE: JEUGWERKER

Sluitingsdatum: 23 Desember 2021


Die lede van Living Water NPO wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel: Werk in ’n afsetgebied met ongeveer 100 kinders.

Karakterprofiel:

 • Iemand wat inisiatief kan neem.
 • Buite die boks kan dink.
 • Handvaardighede kan oordra.
 • In ’n span en onafhanklik kan werk.
 • Aktiewe en lewendige verhouding met die Here.
 • Ongetroud.
 • Eie vervoer.

Pligte:

 • Bybelstudielesse aanbied vir verskeie ouderdomme.
 • Middagprogram aanbied.
 • Leierskapkampe help aanbied en fasiliteer.
 • Eindjaarkonsert se beplanning en fasilitering.
 • Kinders assisteer in hulle huiswerk.
 • Preek.
 • Inhoud verskaf vir die maandelikse nuusbrief (Foto’s en skriftelik).
 • Pastorale gesprekke met ouers en leerders.
 • Fasilitering van vrywilligers en uitstappies.

Vergoeding en voordele:

 • Woonstel met water, motorhuis en wifi.
 • Salaris – nie onderhandelbaar nie.
 • Bedieningsvryheid.

Aansoek: Handig CV in via e-pos by 2217livingwater@gmail.com en ’n onderhoud sal ook plaasvind.

Dienstermyn: Jaarkontrak wat verleng kan word.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022.

Navrae:

 • Herman Stoffberg – 082 741 2733
 • Zani Stoffberg – 082 817 8940

Die bediening behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode