Historiese gemeente vier ‘nuwe’ “gebedshuis” se opening

Na meer as ’n eeu van kommer oor krake in hulle kerkgebou, vier die NG gemeente Rondebosch in die Kaap op 25-27 Maart nie net die einde van ’n intensiewe restourasieproses ter waarde van R1,5 miljoen nie maar ook die waar maak van ’n droom om hierdie historiese gebou in ’n huis van gebed vir hulle gemeenskap te omskep.

Die laaste klompie jare deel die gemeente ’n droom saam met die InVia Kaapstad gemeente vir ’n kontemplatiewe beweging in hulle omgewing in die suidelike voorstede van Kaapstad, skryf hulle leraar dr Johan van den Heever onlangs in ’n e-pos aan Kerkbode.

Hulle droom, soos wat die bekende teoloog en mistikus dr. Andrew Murray dit op 18 Augustus 1892 in ‘n boodskap uit Matteüs 21 vers 12-13 dit verwoord het: “Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden”. 

Die twee gemeentes het ’n paar jaar gelede ’n pad saam begin stap toe InVia, ’n “kontemplatiewe geloofsgemeenskap in Kaapstad” volgens hulle webblad, ’n gebou benodig het vir hulle Sondagaanddienste. Sedertdien het die twee gemeentes ook begin om een keer per maand gesamentlike dienste te hou.

Lees ook: Die dag toe Lulu die hond saam was kerk toe …

’n Droom is gebore om die Rondebosch-gemeente se historiese kerkgebou op die perseel van Derryweg 2 in te rig as ’n gebedsentrum vir die hele gemeenskap, maar voor dit kon gebeur het die gebou dringende herstelwerk benodig. Die gebou, wat uit 1891 dateer, het krake gehad waardeur op plekke reg deur die muur gesien kon word. Nie dat krake in die mure iets nuuts was in die gemeente se geskiedenis van meer as 130 jaar nie. Volgens Van den Heever het die eerste kerkraad al in Junie 1892, sewe maande nadat met bouwerk begin is, krake in die mure opgelet wat hulle onder die argitek se aandag gebring het, maar dié het hulle gerusgestel dat dit nie ’n probleem sou inhou nie.

Die tyd sou hom verkeerd bewys. Byna 80 jaar later het ’n ingenieursverslag in 1969 verklaar die gebou is in alle opsigte onveilig. Die kerkraad moes besluit of die gebou behou of gesloop moes word. Dieselfde dag waarop hulle toe die saak bespreek tref ’n groot aardbewing Tulbagh met trillings wat tot in Rondebosch se konsistorie gevoel is. Die kerkraadslede het na buite gehardloop om te kyk of hulle kerkgebou nie in duie stort nie, maar dit het toe nie.

In 2019 het die kerkraad dus besluit op ’n intensiewe restourasieproses wat nou in die gemeente se 131ste bestaansjaar voltooi is. Deel van die restourasiewerk het ook ingesluit om die kerk se klok, wat meer as 50 jaar laas gelui is, ’n nuwe kloktoring te gee om dit te huisves.

Die kerkklok, net soos die historiese kerkgebou, het ook ’n storie om te vertel. Toe die kerkgebou in 1940 vergroot is met ’n suidelike vleuel het die kerktoring, waarin die 60kg klok gehang het, in die slag gebly. Dit het daarna vir sowat 30 jaar in ’n akkerboom gehang, maar toe die boom vrek is dit weggebêre, eers in die toegeboude voorportaal en daarna in die kluis.

“Ons kerkgebou sal dan die sentrum wees waar ’n gebedsritme gevestig word. Ons wil die nuut gerestoureerde kerkkompleks inrig as ’n plek van gebed vir ons gemeenskap en ons klok moet die gebedstye aandui,” verduidelik Van den Heever wat vanjaar vier jaar leraar by die gemeente is.

Die opening van die gerestoureerde kerkgeboue en die eerste lui van die klok in sy nuwe toring word van Vrydag 25 Maart tot Sondag 27 Maart gevier met ’n spesiale feesnaweekprogram wat te sien is in die nuutste Die Bulletin op Rondebosch-gemeente se webblad.

Die historiese NG gemeente Rondebosch vier in hulle 131ste bestaansjaar oor die naweek van 25-27 Maart fees na die voltooiing van ’n intensiewe restourasieproses aan hulle kerkgebou.