NG GEMEENTE SMITHFIELD

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VASTETERMYNPOS (3 JAAR-KONTRAK)

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van die leraar.

GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Smithfield is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Suid-Vrystaat, ongeveer 130 km vanaf Bloemfontein en 75 km van Aliwal-Noord op die N6. Die gemeente bestaan uit 271 belydende lidmate en 120 dooplidmate wat verdeel is in vyf plaaswyke en vier dorpswyke. Die gemeente se samestelling is multikultureel en word by twee punte bedien, die kerk op die dorp en die kerk op Rietpoort. Elke tweede Sondag na die dorp se erediens word daar ook ’n erediens by Rietpoort gehou.

LERAARSPROFIEL: Die leraar en herder wat die genade ontvang het om in die Here se diens te staan moet:

  • Meelewend wees in ’n plattelandse gemeenskap met sy besonderse uitdagings.
  • Die gereformeerde belydenisgrondslag onderskryf.
  • In ’n span kan saamwerk asook in die breë gemeenskap betrokke sal wees.
  • Artikel 9 van die Kerkorde dien as raamwerk vir al die verantwoordelikhede.

VERGOEDING:

  • Pakket sal onderhandel word volgens sinodale riglyne.
  • ’n Pastorie is beskikbaar.

AANSOEKE: Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings.

Rig aansoeke aan: Pre-advieskommissie.

E-pos: ngsmithfield@gmail.com

SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 Mei 2022 om 17:00.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

NAVRAE:

Voorsitter Pre-advies: Marco Heymans, 082 780 0697.

Brugleraar: Ds Sollie Pretorius, 083 499 1103.

Kerkkantoor: Annatjie Wessels, 051 161 0030 / 072 245 4833.

Die kerkraad hou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode