NG KERK GEORGE-BERGSIG

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die kerkraad van NG Kerk George-Bergsig wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: EMERITUSLERAAR

Dienstermyn: Vastetermyn-kontrakpos wat jaarliks hersien word.

Gemeenteprofiel:

Bergsig-gemeente se visie is: “God verander lewens, Hy stuur ons om sy liefde te leef.” Hierdie liefde vir God, mekaar en die wêreld is wat Bergsig se roeping kenmerk. Dit is ons strewe om in verhoudings ons visie uit te leef en die Goeie Nuus van Jesus Christus tot in die uithoeke van die wêreld te verkondig. Getuienis, barmhartigheid en dissipelskap lê ons baie na aan die hart tesame met deernisvolle versorging van mekaar.

Bergsig is geleë op George en het 1 859 belydende en 380 dooplidmate. Ongeveer ’n kwart van die gemeente is afgetredenes wat in George hulle tuiste kom vind het.

Leraarsprofiel:

Die gemeente is op soek na ’n dinamiese afgetrede leraar wat passievol is oor die versorging en geestelike begeleiding van senior lidmate.

Pligte:

  • Die emeritusleraar aanvaar verantwoordelikheid vir die pastorale versorging en begeleiding van senior lidmate van die gemeente ouer as 70 en lidmate in al die verskillende aftree-oorde en ouetehuise in die grense van Bergsig-gemeente naamlik Groenkloof, Blue Mountain, Welgele gen, Kraaibosch, Genevafontein en Tuiniqua.
  • Die pastorale bediening en versorging behels onder andere siekebesoek, roudienste en begrafnisse wat binne sy/haar bedieningsgebied val, organisasie van die wyksbediening in die aftree-oorde, kwartaallikse vergaderings met ouderlinge in die aftree-oorde en ook ander pastorale gesprekke en berading.
  • Aanvaar die verantwoordelikheid om die bediening vir die senior lidmate in Bergsig-gemeente te begelei in al sy fasette.

Vergoedingspakket:

  • ’n Mededingende salaris sal met die kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:

  • ’n Verkorte CV met minstens drie referente moet gestuur word na:

admin@george-bergsig.co.za asook rudolph@george-bergsig.co.za

  • Die CV moet vergesel word deur ’n dekbrief waarin die aansoeker beskryf wat hulle strategie sal wees om ’n gesonde, omvattende seniorbediening in die gemeente te bewerkstellig.

Die dekbrief moet nie langer as 500 woorde wees nie.

  • ’n Kortlys van aansoekers sal genooi word vir persoonlike onderhoude.

Sluitingsdatum: 30 April 2022.

Diensaanvaarding: Verkieslik 1 Junie 2022 of so gou moontlik daarna.

Navrae:

  • Ds Rudolph Grobler – 082 820 9899 of rudolph@george-bergsig.co.za

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode