Die simboliek van die verskuiwing van ‘Pienk Piet’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Die artikels van drr Leslie van Rooi en Frits Gaum wat in Die Burger verskyn het, was waarskynlik in reaksie op die Namibiese Sinode wat aangedui het dat hulle hulleself distansieer van die teologiese opleiding wat by Universiteit Stellenbosch, Pretoria en die Vrystaat aangebied word. Albei skrywers het verwys na die geskiedenis rondom prof Johannes du Plessis.

LEES OOK: ‘Johnny du Plessis must fall’

Ek stem saam met beide doktore dat die NG Kerk uit daardie geskiedenis bepaalde lesse kan leer, positief en negatief. So kan ons ook lesse leer uit beelde en monumente, wat vir spesifieke redes opgerig word, as deel van ’n visuele kultuur om voortdurend aan iets of iemand belangrik te herinner.

Net so het wat ook al met standbeelde gebeur, besondere betekenis, soos ons ervaar het met die “Rhodes must fall”-beweging. Prof Johannes se standbeeld (wat die bynaam “Pienk Piet” gekry het) het rondgeswerf, is gevandaliseer, maar kry op 19 Junie 2006 ’n prominente plek waar dit “waak oor die ingang tot die tuin van die Kweekskool op Stellenbosch” (aldus dr van Rooi in sy artikel). Prof Louis Jonker, ’n uitgelese professor aan die teologiese fakulteit van Stellenbosch was een van ’n groep wat meegewerk het aan hierdie verskuiwing.

LEES OOK: Verantwoordelike teologiese opleiding

Die simboliek van hierdie verskuiwing durf nie misgekyk te word nie, en dit spreek ook duidelik uit die twee artikels: Oor ’n aantal dekades het daar ’n verskuiwing gekom in Skrifbeskouing wat die kern van die Christelike geloof raak. Dit hou daarmee verband dat die historiese kritiek ’n fundamentele uitgangspunt in die teologiese opleiding van die NG Kerk geword het en ’n groot getal teoloë, predikante en ander lidmate glo nie meer in die gesagvolheid van die Bybel nie.

“Ons mag nie toelaat dat ons gehegtheid aan die Bybel en ons aanvaarding van die betroubaarheid van God se Woord in die gedrang kom nie” (Willie Jonker). Die reaksie van Bybelgetroue gelowiges moet in hierdie lig gesien word.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “Die simboliek van die verskuiwing van ‘Pienk Piet’

  1. Muller Oosthuizen says:

    Ek dink nie die skrywer verstaan enigsins die diepgang van Prof Louis Jonker en Prof Johannes du Plessis se teologiese denke en gesigspunte nie – vandaar die verbasende afleiding dat die plek en verskuiwing van ‘n monument ‘n verskuiwing van ‘n teologiese raamwerk verteenwoordig. Die gebruik van Prof Willie Jonker se standpunt(e) toon eweneens ‘n gebrekkige verstaan van die groei in gereformeerde teologie. (Teologie moet tog telkens nuut bedink en geformuleer word om veranderende omstandighede terug te wys na God en die Skrifte!)

Comments are closed.