NG DELMAS-WES

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: LERAAR (VASTETERMYNPOS)

SLUITINGSDATUM: 3 JUNIE 2022


GEMEENTEPROFIEL:

 • Ons is ’n dolerende gemeente.
 • Ons spiritualiteit is vernuwend.
 • Ons het tans 350 baie aktiewe lidmate met ’n groeiende aantal werkende jongmense.

LERAARSPROFIEL:

’n Gelegitimeerde leraar of proponent of finalejaar student uit die NG Kerk wat:

 • Geroepe is om deel te wees van ’n dinamiese leierskorps en ’n kleingroep bediening.
 • Sy of haar plek binne die leierskorps begryp en verstaan.
 • Goeie prediker is wat regtig lief is vir die Here en dit uitlewe.
 • Vir seker baie goeie menseverhoudings en kommunikasievermoë hê.
 • Buite die boks kan dink.

VERGOEDING:

Ons wil ’n volhoubare traktement aanbied wat insluit ’n sinodale riglyn of ’n totale vaste koste per jaar. Dit sal onderhandel word.

AANSOEKE:

 • Volledige CV.
 • Kandidate wat die kortlys haal moet bereid wees om ’n naweek op Delmas deur te bring saam met die leierskorps en dit sluit ’n preekbeurt in.
 • Moet ook bereid wees om ’n persoonlikheidsanalise te ondergaan.

DATUMS:

 • Sluitingsdatum vir aansoeke is 3 Junie 2022.
 • Diensaanvaarding is DV: 1 Januarie 2023.

Stuur CV na skriba: ngdelwes@lantic.net

NAVRAE: Kan gerig word aan: Voorsitter Pre-Advies: Riaan Grobbelaar

riaan@jmaconsult.co.za

Die gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.

Word 'n vriend van Kerkbode