Verskoning vir plasing van brief 

Geagte leser,
Kerkbode het vandag ’n fout gemaak en ek wil met hierdie skrywe aan lesers om verskoning vra.
Ek wil ook uitstip hoe ons hoop om in die vervolg beter te vaar.
Ons het vanoggend ’n brief gepubliseer wat buite die raam val van wat ons op Kerkbode se briewe-afdeling wil regkry en aanmoedig.
Ons het self die brief enkele ure ná publikasie van Kerkbode se webwerf verwyder.
Ons bied hiermee ’n onderneming om meer oordeelkundig met lesersbydraes te werk in die konteks in die uitdagings in die NG Kerk.
Hoewel die brief geproeflees was, was dit nog in ’n interne redaksionele hersieningsfase toe dit Maandagoggend gepubliseer is. Daar is dus boonop sprake van ’n werkvloei-fout. Ons berou beide foute.
As redaksie is ons doelwit verdermeer om ook teenoor briefskrywers so duidelik as moontlik te kommunikeer rondom die bruikbaarheidskriteria van briewe op Kerkbode se platforms. Ook hier het ons in hierdie geval gefaal. En ook op daardie front sal ons verbeter.
Ons weet Kerkbode se brieweblad lê lesers na aan die hart. Dis die derde mees gewilde afdeling op ons webwerf en heel dikwels ’n plek waar lesers mekaar se standpunte uitdaag en verryk. Ons hoop is om meer lig as hitte te bring en daarin het ons nie vandag geslaag nie.

Le Roux Schoeman
Redakteur

25 April 2022

Word 'n vriend van Kerkbode