NG KOEDOESKOP (Noordelike Sinode)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VASTETERMYNLERAAR

SLUITINGSDATUM: 31 MEI 2022.


Koedoeskop is ’n plattelandse gemeente geleë in Limpopo, ±100 km vanaf Brits en 40 km vanaf Thabazimbi.

Die gemeente bedien tans 354 belydende lidmate.

Hulle is op soek na ’n vastetermynleraar. Proponente asook emeritusleraars tussen 65 en 70 jaar oud is welkom om aansoek te doen.

Vergoeding, voorwaardes en werksverpligtinge sal persoonlik bespreek word met elke kandidaat.

Besoek hul webwerf by www.ngkoedoeskop.com vir meer inligting.

Aansoeke moet hulle voor of op 31 Mei 2022 bereik.

Navrae kan gerig word aan die Voorsitter Pre-advieskommissie: Amos Schreuder by amos286@gmail.com of sel: 083 294 4701 tussen 08:00 en 17:00.

Word 'n vriend van Kerkbode