NG Goedgegun: Leraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG GOEDGEGUN

Die kerkraad van GOEDGEGUN GEMEENTE wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: LERAAR

Sluitingsdatum: 22 Junie 2022.

Dienstermyn: 5 Jaar.

Gemeenteprofiel: 4 BESOEKPUNTE – MANZINI DIE HOOFPUNT

Leraarprofiel: Evangeliese leraar wat lief is vir die Here en omgee vir mense. ’n Leraar vir wie gebed belangrik is. Meelewing met aktiwiteite van die gemeente. Gemaklik wees met lidmate van alle ouderdomme. Administratiewe vaardighede. Instandhoudingsvermoë sal aanbeveling wees. Bereid wees om baie te ry.

Pligte:

  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die kerkorde.

Vergoeding en voordele:

  • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
  • Pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae.

Aansoek: ellavbiljon@gmail.com

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

Navrae:

  • Jozua Scheepers – 00268 76025930
  • Hannes Bouwer – 00268 76027705

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode