Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Gemeente Sundra (voornemende dolerende gemeente): Voltydse gemeenteleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Gemeenteprofiel:

Sundra is ’n plattelandse dorp geleë op die grens van Gauteng en Mpumalanga tussen Springs en Delmas. ’n Landelike gemeente wat uit plotte en klein plasies bestaan. Die gemeente bestaan uit 311 belydende lidmate en 58 dooplidmate. Die gemeentelede wat nie hulle eie besighede besit nie, is oral in Gauteng werksaam. Die gemeente is verdeel in 16 dorpswyke, wat ook plaaswyke insluit.

Ons gemeente is behoudend en gehoorsaam aan God en sy Woord, wat vir ons baie belangrik is. Ten spyte daarvan dat ons eredienste ’n tradisionele karakter vertoon dra ons gemeente ook ’n ontspanne atmosfeer in lofprysing en aanbidding. Op die kerkterrein is daar die kerk, kerksaal, kategesekompleks asook ’n doelmatige pastorie. Sundra is baie naby die N12-hoofweg en ongeveer 60 km vanaf Johannesburg en 90 km vanaf Witbank.

Neem asseblief deeglik kennis dat hierdie gemeente ’n dolerende gemeente van voorneme is.

Dit kan ook van u verwag word om dolering te onderskryf.

Leraarsprofiel:

 • ’n Opregte lewende persoonlike verhouding met God Drie-enig wat gestalte vind in suiwere Woordverkondiging, pastorale sorg aan almal in die gemeente wat insluit ’n passie vir die jeug, die gesin en ons ouer garde.
 • Eerstens ’n dienaar van God en dan ’n dienaar in die kerk.
 • ’n Energieke persoon met ’n passie vir God en sy mense.
 • Samewerking in spanverband is baie belangrik met spesifieke verwysing na die kerkraad en die verskillende bedieninge in ons gemeente.
 • Inisiatief kan neem met nuwe projekte en geestelike bedieningsgeleenthede te loods.
 • Skoling rondom doop, belydenisklas, kategese, Bybelstudies, wyksbyeenkomste, die kerkraad en vrouebedienings.
 • Iemand wat hierdie gemeente as deel van die Liggaam van Christus met die nodige deernis, liefde en sorg sal dien.
 • Moet verantwoordelikheid vir projekte saam met bedieningsvoorsitters kan neem.
 • Moet bereid wees om gemeentelede tuis, of in hospitale te besoek, soos dit nodig mag wees. Vir watter doel ookal.

Vergoeding:

Die suksesvolle kandidaat sal kontraktueel verbind word, wat ook gratis inwoning in die pastorie sal insluit.

Sluitingsdatum: 31 Junie 2023.

Aansoeke:

Francois Neuhoff, Voorsitter.

 • Elke aansoek moet vergesel wees van ’n CV, asook kontakbesonderhede van drie verwysings.
 • Dit kan van u verwag word om ’n erediens waar te neem asook ’n onderhoud direk na die erediens.
 • Indien u enige verdere besonderhede oor die gemeente wil hê, is u welkom om met Francois Neuhoff, voorsitter, in verbinding te tree: 083 377 6627.

Die kerkraad behou hulleself die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang word nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.