Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk Mokopane: Jeugleraar/Diensleraar (Kontrakpos vastetermyn vir twee jaar)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Sluitingsdatum: 15 Desember 2023.

Die Hulp en Hoop Gemeenskapskerk Mokopane is ’n plattelandse gemeente en bestaan uit 769 belydende en 289 dooplidmate. Die gemeente is op soek na ’n energieke persoon met ’n sterk roeping ten opsigte van gesinsbediening. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die organisering van gesinsbediening, kinder- en jeugbediening van alle skoolgaande asook naskoolse jeug in die gemeente, onder leiding van en in oorleg met die leraar.

Die pligte behels onder andere:

 • Aanbied en koördinering van kategese en kinderkerk.
 • Ontwikkeling en vestiging van ’n gesinsbediening vir laerskoolse jeug en ’n tienerbediening vir hoërskoolse jeug.
 • Ontwikkeling en vestiging van ’n volwasse jeugbediening vir  naskoolse jongmense in die gemeente.
 • Blootstelling van die jeug van die gemeente aan uitreik- en diensbaarheidsaksies.
 • Reël en aanbied van kampe.
 • Opleiding en ondersteuning van medewerkers en helpers vir die onderskeie jeugbedieninge.
 • Alle verwante take.

Posvereistes:

Persone wat oor die volgende vereistes beskik kan aansoek doen om die pos te vul:

 • ’n Passie vir God en ’n hart vir jongmense.
 • ’n Lewende verhouding met die drie-enige God.
 • Emosionele volwassenheid en leiereienskappe.
 • Geroepenheid en passie vir jeugbediening.
 • Moet goed in spanverband kan saamwerk.
 • Lidmaat van die NG Kerk.
 • Beskik oor eie vervoer.

Kwalifikasies en ondervinding:

 • ’n Tersiêre kwalifikasie in jeugwerk.
 • Ondervinding in jeugwerk is ’n aanbeveling.

Pakket (TKVI): R450 000 per jaar.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik.

Aansoek:

 • Stuur u aansoek, asook ’n kort motivering van u aansoek per e-pos aan: admin@ngpottiessuid.org.za
 • Aansoeke moet ’n kort CV asook drie verwysings insluit.
 • Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Desember 2023.
 • Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n persoonlike onderhoud.

Navrae:

Enige navrae kan telefonies gerig word aan ds Jacques Erasmus, tel: 072 653 9845 of per e-pos aan admin@ngpottiessuid.org.za

Die kerkraad is nie verplig om ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Geborg
Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand