Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Kerk Zeerust (Dolerend): Voltydse leraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Die kerkraad van NG Gemeente Zeerust wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Voltydse leraar

Gemeenteprofiel: Zeerust is ’n plattelandse gemeente geleë in die Noordwes-provinsie en is deel van die Ring van Zeerust met 455 belydende lidmate en 97 dooplidmate met 304 besoekpunte. Die karakter van die gemeente is sterk behoudend met gereformeerde spiritualiteit en stel ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking. Die gemeente is ’n tipiese plattelandse gemeente en bestaan grootliks uit ouer persone en bedien ’n groot boerdery-gemeenskap. 

Leraarsprofiel: In aansluiting by ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:

 • Iemand wees wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
 • Entoesiasties wees oor gereformeerde Skrifgetroue prediking.
 • ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Pastorale versorging is belangrik en die aansoeker moet bereid wees om huisbesoeke ook op plase te doen.
 • Leiding kan neem en met die kerkraad en gemeente as span kan saamwerk. 
 • Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik – alhoewel dit nie verpligtend is nie.
 • Jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoefte van ouer mense kan aanspreek.

Vergoeding en voordele:

 • Vergoeding en byvoordele is onderhandelbaar.
 • Die gemeente beskik nie tans oor ’n pastorie nie (die pastorie is pas verkoop!) maar planne vir woonplek is in plek.

Aansoek:

Stuur volledige elektroniese CV met drie toepaslike referente aan die skriba by: ngzeerust@gmail.com

Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ’n preekbeurt op ’n Sondag.

Sluitingsdatum: 29 Februarie 2024

Diensaanvaarding: 1 Julie 2024. 

Navrae:

 • Skriba: Heila Kriel Maandae tot Donderdae 08:00 tot 12:00
 • Voorsitter van die kerkraad: Nols Vosloo 082 905 4665

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.