Liewe Hancke

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Frits Gaum van Glentana skryf ’n ope brief aan dr Hancke van Blerk van Piet Retief:

Dankie vir jou ope brief aan my (Kerkbode, 23 Junie 2017). Ja, ek het jou brief van 2004 – waarin jy, soos jy dit stel, barmhartigheid aan my bewys het – baie waardeer. Ek het oor daardie geskiedenis ’n boek geskryf: Op pad met God en mense. Dalk het jy dit gelees? Jy verwys ook na jou ander daad van barmhartigheid toe jy as jongman in groot gevaar gekeer het dat twee gays aangerand word. Ek dink dit is absoluut bewonderens­waardig.

Ek meen egter, duidelik anders as jy, dat die Algemene Sinode van 2016 nie ’n barmhartige besluit oor gay mense geneem het nie. Inteendeel. Die groot tra­ge­die is dat die NG Kerk, naas talle barmhartige dade in die verlede en hede, ongelukkig ook meermale bra onbarmhartig opgetree het. Soos in die 19de eeu toe die kerk feitlik geen rol gespeel het om slawerny aan die Kaap te beëindig nie (sien Hermann Giliomee en Ber­nard Mbenga se Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika, bl 93). Soos in die 20ste eeu toe die NG Kerk alte lank ’n onregverdige apartheidstelsel Skriftuurlik goedgepraat het. Soos in die 21ste eeu met gay mense.

As ek jou reg verstaan, meen jy dat 2016 se besluit op ’n suiwer uitleg van die Woord neerkom. Met ander woorde, die ruimer 2015-besluit (wat, terloops, niemand tot iets verplig het nie), is na jou mening ’n onsuiwer uitleg van die Woord? Ek sou baie versigtig wees om alte seker te wees. Die mense wat slawerny destyds geregverdig het, en apartheid, het almal soortgelyke selfversekerde uitsprake gemaak. Ek dink enig­iets wat op onbarmhartigheid en onreg neerkom, is wars aan ’n suiwer uitleg van die Woord.

Jy bid aan die einde van jou brief dat die Here “ook hierdie dolksteek” (’n kerk-hofsaak) vir jou moet af­weer. Al daaraan gedink dat die kerk baie gays met die 2016-besluit ’n dolksteek toegedien het?