Dit gaan oor ’n lidmaat in ’n gemeente

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf:

Na aanleiding van die brief van Chael TerBlanche net die volgende opmerkings in die konteks van meer breedvoerige gesprekke en studies elders:

Ek het begrip vir hierdie netjiese uiteensetting, want dit is hoe dit nog al die jare oorgedra is in die kerk.

Daar is egter ander hermeneutiese, eksegetiese en wetenskaplike navorsing wat ander uitkomste het as hierdie netjiese een. As mens dit lees, sien jy dit maak op dieselfde manier erns met die Skrif as God se Woord (natuurlik was daar deur die eeue en veral vandag persone wat die aard en gesag van die Skrif nie meer aanvaar nie as gevolg van die skandes wat soms daaruit geregverdig is).

Eerlike verskille in die uitleg van die Skrif is nie vreemd in die geskiedenis van die kerk nie. Ek is bereid om ruimte te gee vir persone wat die netjiese uiteensetting wil handhaaf, al sien ek met my eie oë wat die effek van die kerk se geweld in medegelowiges se lewens is. Is jy bereid om vir die van ons wat ander gevolgtrekkings maak vanuit die Skrif, ruimte te gee? Of het jy beter toegang tot God se wil as ons ander? Dié God wat anders as ’n mens kyk (Hos 11:9).

Verder gaan dit nie oor ’n “gay gemeenskap” nie. Dit gaan oor ’n lidmaat in die gemeente wat ’n wedergebore kind van God is (asof daar ook ander soort kinders van God kan wees). Die lidmaat wat net roem op die kruis van Christus. Die lidmaat wat deur al die fases van rou gaan as gevolg van die kerk se oordeel oor ’n andersheid waarvoor hulle nie gevra het nie.

Dit gaan om ’n lidmaat wat 500 jaar na Martin Luther weer worstel met die vraag: “Waar kry ek ’n genadige God?”. Dié lidmaat wat God gevind het – nie noodwendig in ons kerk nie – deur die genade van God. Dit gaan oor die lidmaat wat ’n baie meer intense sondebesef as ek het, die lidmaat wat verlang na die kerk se seën op vaste, waardegedrewe verhoudings, die lidmaat wat dit baie beter as ek regkry om die liefde vir God en medemens uit te leef.

Dit gaan ook oor die talle kinders van God wat lankal opgegee het met ’n kerk wat hulle reduseer tot hulle seksualiteit, wat nie die evangelie konsekwent laat deurwerk nie, wat hulle nie die wonderlike seën gun van ’n lewensmaat te hê nie (Skitterend beredeneer deur die betrokke Taakspan voor die Algemene Sinode 2015).

Ook vir gay gelowiges in selfdegeslagverhoudings is daar nie ’n ander maatstaf as die evangelie wat voortvloei uit God se liefde en uitloop op die liefde vir God en die naaste nie.