Dit sou ongesond wees

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan van der Merwe van George skryf:

Die verbasende skrywe van dr. Chris van Wyk (e-Kerkbode, 4 Augustus 2017) verwys.

Miskien moet ek Kobus Antonissen (Kerkbode, 12 Julie) se raad volg en met ’n psigo-analis gaan gesels. Met sy hulp sal ek dan bes moontlik ontdek dat foto’s van ’n eertydse staatspresident van die ou Suid-Afrika se bekende wysvinger nog steeds by my spook.

PW het glo ook by geleentheid een van die grootbase van die eertydse SAUK gebel en geëis dat daar summier regstellend opgetree moes word met betrekking tot ’n nuusberig wat hom nie aangestaan het nie.

Hoe dit ook al sy, die eerste paragraaf van dr. Van Wyk se brief het by die lees daarvan my nogal bekommerd gemaak. Te meer so omdat die skrywe van prof. Van Coller se brief niemand hoef te ontstel nie en juis sulke waardevolle gesigspunte bied.

Die gay-debat sal nog lank met ons wees. Kerkbode speel ’n belangrike rol om lesers ingelig te hou oor tersaaklike nuwe verwikkelinge en om uiteenlopende standpunte die nodige blootstelling te bied. Dis gesond.

Wat heel ongesond vir die voer van enige debat sou wees, is dat iemand van buite met of sonder waarskuwende wysvinger voorskryf wat wel gepubliseer kan word of nie, in soveel woorde eis dat Kerkbode ’n bepaalde aanlyn-berig moet verwyder – en dat Kerkbode dan by so ’n poging tot voorskriftelikheid sou inval.

Groot waardering dus van my kant dat u as redakteur u verantwoordelikheid juis nagekom het om, met inwin van regsadvies, nie aan hierdie soort druk toe te gee nie.