Algemene Sinode: Tafels gedek vir eerste sitting sedert hofsaak

Met 280 glasbottels om te wys hoe omgewingsbewus hulle is en 13 kg Nescafé-koffie om hulle deur die agenda se 530 bladsye te help, trek afgevaardigdes en gaste eersdaags op na die NG Kerk se 17de Algemene Sinode. 

As vergadering van die kerk se 10 sinodes, roep hierdie sitting mense van so ver as Namibië en al die Suid-Afrikaanse provinsies byeen, met Wes-Kaapland, Noordelike Sinode en Oostelike Sinode wat die grootste proporsionele verteenwoordiging geniet, soos bereken op grond van die jongste lidmaatsyfers.  

Die sitting begin Sondag by die eMseni-konferensiefasiliteit en duur tot Vrydag 11 Oktober in ’n semi-permanente koepel-struktuur ’n soortgelyke, net heelwat groter, struktuur is tydens wyle oudpresident Nelson Mandela se begrafnis gebruik om gaste te huisves. “Dis baie indrukwekkend en lyk van buite soos ’n wit ruspe,” sê Beryl Maasdorp, algemene bestuurder van eMseni. “Dit het 14 manne drie dae geneem om dit op te slaan.” 

Groot debatte?

Op die eerste aand word die moderator verkies en daarna word gewerk deur die bielie van ’n agenda. Dit bevat sessies oor temas soos missionaliteit, teologiese opleiding, grondhervorming, godsdiensvryheid, ekumene en ekologie. Maar ongeag hoeveel ander werk en onderwerpe daar op afgevaardigdes se ronde tafels is, is hierdie per slot van sake die eerste sitting van sy soort nadat ’n groep lidmate die kerk hof toe gevat het en geslaag het met ’n aansoek om die tersydestelling van die Algemene Sinode se 2016-besluit oor die huwelik en selfdegeslagverhoudings. Selfdegeslagverbintenisse sal weer bespreek word en dis onwaarskynlik dat hierdie sinodesitting die een sal wees waardeur die NGK aan ’n siniese wêreld daarbuite gaan bewys dat hy nie ’n ‘one trick pony’ is wat alewig oor homoseksualiteit debateer nie. 

“Die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) moet hierdie gesprek nou vorentoe neem,” het Nelis Janse van Rensburg in ’n onlanse Kerkbode-rubriek geskyf. “Regstegniese argumente sal nie antwoorde bied op die legitieme vrae wat gevra word oor ons standpunt oor mense nie. Die minste wat ons kan doen, is om ruimte te maak vir sinodes en gemeentes wat aan alle mense die vryheid wil bied om Hom met oortuiging te dien, sonder dat hulle hulle diepste menslike identiteit hoef te ontken.” 

Sy rubriek het wyd kommentaar uitgelok wat Kerkbode onderaan die skrywe op ons kommentaarseksie publiseer. Ook briewe van besorgdes het ons bereik, soos dié van  Kirstein Combrink van Kaapstad, wat skryf: “Ons staan op die vooraand van ’n algemene sinodesitting waar Nelis Janse van Rensburg die moderator reeds die pad vorentoe uitgespel het waartydens hy en sy uitgesoekte ondersteuners wat die NG Kerk reeds gekaap het, gereed staan om die kerk finaal te vernietig.” 

Ander, soos Charles Olivier op Kerkbode se Facebookblad, was weer positief: “Mense die lewe is nie so serious nie! Wys die wêreld dit is ’n Fees om ’n kind te wees met die Gees in jou!”

Dr Wouter van Wyk, die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) se sekretaris het na hulle onlangse Algemene Kerkvergadering sy goeie wense oor die sinode uitgespreek: “Ek bid dat die NG Kerk se Algemene Sinode kreatiewe oplossings kan vind vir die uitdagings van gemeentes wat met hart en siel in ons land die evangelie van Jesus Christus met woord en daad wil bly uitdra. Ek glo dat ons oplossings vind wanneer ons in afhanklikheid na die Woord van God luister, wanneer ons mekaar se opregte hoop en strewe hoor, en wanneer ons saamwerk (selfs as ons steeds oor sommige aspekte van mekaar verskil).”

Reuse-voedingstaak

Altesaam 280 gaste moet daagliks gevoed word. Dit sluit 200 afgevaardigdes, 29 waarnemers en 51 persone waaronder media, logistieke persone en uitstallers, sê Ester Steyn, projekkoördineerder van die Algemene Sinode. Naas staatmakers soos maalvleislasagne, word ’n Hollandse fyngebak-sjef ook ingespan om elke oggend met teetyd versnaperinge te verskaf, vertel Maasdorp. 

Steyn en Maasdorp beplan reeds die afgelope jaar aan die ses dag-sinode. “Om flinke diens te verseker sal 36 personeellede op die eMseni-terrein woon tydens die sinode. Jy kan ons nie mis nie, ons is in swart en rooi geklee,” aldus Maasdorp.

Kerkbode se span ervare medewerkers sal regstreeks vanaf die sitting verslag doen by www.kerkbode.co.za en via die Kerkbode-app

5 thoughts on “Algemene Sinode: Tafels gedek vir eerste sitting sedert hofsaak

 1. Kirstein Combrink says:

  Die kerk en die wêreld sit in hierdie situasie omdat seksualiteit as “diepste menslike identiteit” gesien word in plaas van ons posisie in Christus.
  Kirstein Combrink – Tanzania

 2. Carel Olivier says:

  Stem 100 present saam

 3. Liezel Jooste says:

  Jesus is ons voorbeeld, …en Jesus het die sondaar lief, maar Hy haat sonde…dis so eenvoudig. Ek moet mense liefhê, maar ek hoef nie lief te wees vir wat hulle doen nie. God se Woord leer ons wat sonde is, en wat LIEFDE is. LIEFDE praat nie sonde goed nie maar bedek dit sodat ons God se doel vir die mens kan sien. Om Hom met alles wat ons is lief te hê, en ons medemens soos onsself. En dan moet ons mekaar vertel hoe lief God vir ons is, en bid dat elke mens dit sal insien, en ter harte verstaan en glo. Mag Ons Abba die Sinode sitting in Sy liefdevolle hande neem en Sy Gees daarin blaas, sodat Sy Wil en Sy Wil alleen sal geskied.

 4. Jannie Botha says:

  Liezel, dankie vir jou kommentaar wat die Evangelie in eenvoud en kort saamvat. Die liefde van Christus roep tot bekering en as ek nie my eie nood tot redding sien nie, leef ek in die duisternis – verwys na die briewe van Johannes. Die kerk staan daarom op die vooraand van belangrike besluite om terug te keer na die waarheid van die Woord en God se wil. Om die liefde van Christus te vervlak tot mense denke oor God se opofferende liefde, breek die Evangelie af en lei mense weg van die waarheid. Ek bid dat die kerk haar sal bekeer van die valshede wat tans heers en terugkeer na die Woord van God soos Hy dit vir ons gegee het met die opdrag om niks by te voeg en niks weg te laat nie.

 5. Ons diepste menslike identiteit is sonde. Ons “doen” nie sonde nie, ons is sondig. Dit is ons almal sommer vanself en van nature. Jesus Christus versoen ons met God terwyl ons nog sondaars is, sonder enige teenprestasie, uit louter genade. God het sondaars sonder rede lief. As dit nie so was nie, was ons almal gedoem. Wees barmhartig, sê God dan, soos julle Vader barmhartig is. Hê mekaar lief soos wat Ek julle liefhet. Julle is my vriende en my kinders, en nie tweederangse mense soos slawe nie, almal van julle, sondige natuur ten spyt. Vir die Algemene Sinode bid ek: Laat God se liefde vir sondaars deurbreek soos die opkomende son wat op ons almal afstraal. Lukas 1:76vv “En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes,
  danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Comments are closed.