Kerke regoor wêreld ‘worstel met dieselfde kwessies’

“Geweld teen vroue, seksualiteit, ekologie. Ons worstel met dieselfde kwessies. Dit is dikwels universeel. Ek wil graag sien hoe die NG Kerk dié kwessies hanteer sonder om die kerk te verdeel.”

So sê ds Edwin Zulu, moderator van die Reformed Church in Zambia, met wie die NG Kerk ’n “breër ekumeniese verhouding” het.

“Ons is uiters bevoorreg om breër ekumeniese verhoudings te hê. Ons is so bly dat julle saam met ons reis hierdie week,” het ds Nelis Janse van Rensburg by die tweede dagsitting van die Algemene Sinode gesê toe hy die sowat nege gaste van ander kerke verwelkom het.

Prof Isabel Phiri (middel, in swart geklee) het vanaf Genévè, Switserland as verteenwoordiger van die Wêreldraad van Kerke gekom om die NG Kerk se Algemene Sinode by te woon.

Zulu wys ook die vernuftige toestel waarmee hulle na ’n tolk luister wat die hele vergadering in Engels vertaal.

Prof Isabel Phiri het vanaf Genévè, Switserland gekom as verteenwoordiger van die Wêreldraad van Kerke (WVK). Phiri is onder andere verantwoordelik vir kwessies rondom seksualiteit wat homoseksualiteit, heteroseksualiteit, geslaggebaseerde geweld en verkragtings insluit.

“Wat ons as die WVK doen is om waar te neem hoe hierdie kwessies wêreldwyd neerslag vind en dan vra ons vir God wat Hý wil hê ons moet doen,” sê Phiri.

Sy vertel van ’n onlangse gebeurtenis wat haar eie verstaan van seksualiteit uitgedaag en verander het. “Ons het Togo, in Wes-Afrika, besoek en die jeugbeweging het versoek om met ons te vergader. ’n Groot groep jongmense sê toe aan ons: ‘Ons is homoseksueel. Dit was nie ’n keuse nie. Dit is hoe ons gebore is. Ons ouers, wat kerklidmate is, het aan ons geboorte gegee. Hoekom sê julle nou vir ons ons is sondig?’”

Phiri verduidelik: “As ons sê dat elke persoon volgens die beeld van God geskep is, is dit mos ook God.”

Dr Wouter van Wyk, die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) se sekretaris, vertel dat dit sy eerste Algemene Sinode is wat hy bywoon. “Ek is baie geïnteresseerd. Ek maak notas om te kyk wat ek kan saamvat huis toe,” het Van Wyk gesê.

LEES OOK: HERVORMERS SE ‘SINODE’: DÍT HET UITGESTAAN

Die ekumeniese gaste, wat tans die sinode bywoon, sluit ook leraars van sover as Hongarye, Nieu-Seeland en Zimbabwe in. Woensdag is daar ’n ekumenemiddag waar gaste die vergadering sal toespreek en ook gespreksgeleenthede met die sinodegangers sal hê.

Volgens Sophia du Preez, wat vir die reëlings van die ekumeniese gaste verantwoordelik is, sal heelwat gaste van ander kerke eers op Woensdag (9 Oktober) arriveer.