Kerk moet toenemend spaarvark breek 

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Rondom braaivleisvure en by kuiers praat Suid-Afrikaners deesdae pal oor die ekonomie – geld. Christene wonder boonop oor rentmeesterskap. Dis geen geheim dat Suid-Afrika self in ’n finansiële krisis is en dat die man óf vrou op straat die knyp voel nie. En op ’n warm Woensdagmiddag in Benoni het daardie onderwerpe ook afgevaardigdes by die NG Kerk se Algemene Sinode bereik, skryf Nico Smit

Ons luister na die verslag van die NG Kerk se fondse en bates. In die gees van deursigtigheid wat hierdie saamtrek al sedert die afskop Sondagmiddag (dit duur tot Vrydag) kenmerk, verduidelik die verslag presies hoe geld in die groter kerkstruktuur bestee word. 

Kortom: Die NG Kerk het beleggings wat in die binneland sowel as die buiteland belê word deur PSG Wealth. Nou: Goeie en slegte nuus. Hierdie beleggings doen goed – groei selfs. Dit staan op sowat R87 miljoen, luidens die verslag. Maar sinodegangers hoor ook dat die kerk drasties verarm het oor die laaste 4 jaar vanaf 2015. Die duidelike boodskap van hierdie verslag is dat die kerk toenemend op haar beleggings sal moet steun. Die NG Spaarvarkie gaan moet help in hierdie moeilike tye. 

Maar die sinode had ook ’n besluit om te neem. 

Van die vloer af was die vraag, hoeveel geld van kerke gaan na die Algemene Sinode? Vir elke een rand word 0.28 sent na die Algemene Sinode gekanaliseer – oftewel 28c vir elke R100*. Die voorstel was dat streeksinodes se bydraes tot die Algemene Sinode van 0.28% na 0.2% verlaag word. Dit moet oor ’n tydperk van vier jaar plaasvind. Dr Paul Grobler vanaf die Noordelike Sinode het die voorstel ondersteun en van die vloer gesê dat daar werk is waarmee sy streeksinode reeds vir jare besig was, wat moes staak weens geldtekort. Hy voel as die 0.28% verlaag kan word, sal dit vir gemeentes wat swaarkry ook ’n boodskap oordra dat die Algemene Sinode vir hierdie gemeentes begrip het. 

Baie leraars keer dus terug met die nuus dat daar oor ’n vier jaar tydperk ’n bietjie verligting op streeksinodale- en gemeentevlak sal kom. 

  • Die amptelike besluit lui: Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar afbestuur word na 0,20%. Lees alle amptelike sinodebesluite tot dusver HIER.

LET WEL: Hierdie berig is ná publikasie aangepas om hierdie sin reg te stel*. – Red.