‘Dink mooi voor jy NGK verlaat,’ vra Moreleta 

Hulle is bekommerd oor die “stand van die NG Kerk denominasie”, maar Moreletapark Gemeente se leiers het ná die vergadering van die Algemene Sinode vroeër vandeesmaand kommer uitgespreek oor “behoudende lidmate” wat kerk verlaat het of wat op die punt is om dit te doen. 

“Ons doen ’n beroep op lidmate om nie oorhaastige besluite in hierdie verband te neem nie. As behoudende Christene wil ons vra dat ons hande sal vat en ons verantwoordelikheid opneem om uit te reik na alle mense met liefde, deernis en genade om Jesus Christus se verlossingsboodskap te verkondig” lui ’n verklaring wat die gemeente op hul webwerf publiseer het. “Mag God verheerlik word op hierdie herlewingspad.”  

Die makrogemeente beplan intussen ’n byeenkoms waarheen alle leraars / gemeentes genooi word wat hul ongemak deel met die amptelike besluit rakende selfdegeslagverhoudings wat by die Benoni-sinode geneem is. “Ons wil kontak maak, sodat gemeentes wat dieselfde belydenis het, saam kan besin oor die pad vorentoe.” 

Die gemeente het sy eie siening oor die saak gestel: “Ons bevestig ons beleid aangaande die huwelik te wete dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ’n huwelik beskou kan word (Gen 2:22-24). Gevolglik sien ons nie ons weg oop om selfdegeslag verbintenisse te bevestig nie en sal dit daarom nie in die gemeente toelaat nie.” 

Die Pretoria-gemeente meen dat ’n “valse eenheid” voorgehou word met die besluit wat afgevaardigdes by die sitting van die Algemene Sinode op 8 Oktober geneem het. 

Die besluit bied ruimte vir verskillende standpunte oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag. 

Die besluit bely ook dat eenheid nie verbrokkel as daar verskille oor die hantering en uitleg van die Bybel is nie, het Kerkbode berig.

Lees meer oor die verloop van die Algemene Sinode.

5 thoughts on “‘Dink mooi voor jy NGK verlaat,’ vra Moreleta 

 1. Kerkbode says:

  Geagte leser,
  Hier moedig ons oop, respekvolle en opbouende gesprek aan.
  Ons blok kommentaar volgens die volgende riglyne:

  * Kru taal of bloot onsmaaklike opmerkings.
  * Lasterlike opmerkings, insluitende kommentaar wat daarop gemik is om individue of kerkgemeenskappe skade te berokken.
  * Enige vorm van haatspraak, insluitende rassisme, seksisme en homofobie.
  *Kommentaar wat na die oordeel van die gespreksmoderator nie bydra tot respekvolle dialoog nie.

  Die uitnodiging is om meer lig as hitte na die gesprek te bring. – Red.

 2. helena says:

  Homoseksuele mense is maar net nog ‘n mens en God het ons almal ewe lief. Ons moet mekaar liefhe, maar God haat sonde en wat nou hier besig is om te gebeur is dat u sonde probeer regverdig en goedpraat. Dan moet ons mos voorsiening maak vir alle sondes. Prostitusie, Aborsie, moord ens ens ens. Hoe kan u een sonde goedkeur en die ander uitsluit. Sonde is sonde en God haat dit.
  Onthou u hoe u eens op ‘n tyd apartheid goedgekeur en goedgepraat het, en jare later om verskoning moes vra vir die fout?
  Die bybel is die Woord van God, dit bly onveranderlik waar en kan nie verander nie, soos wat God nooit sal verander nie. Hy is, was en sal vir ewig dieselfde bly. Kruks van die saak is dat God sonde haat en ons durf nie dink dat ons so oulik is om daardie feit te verander soos dit ons pas nie. Indien homoseksuele persone wil trou, kan hul hul eie kerk stig en daar na hartelus trou.

 3. Cornelia says:

  Wat van Oudtshoorn se gemeentes, kan daar ook n byeenkoms gereel word? Vir die wat teen die sinode se besluit is. Dit sal n blye dag wees as ons almal kan n eie sinode stig wat die Woord alleen aanvaaras die volle waarheid!! Kan daar byeenkomste deur die hele land gereel word?

 4. Sophie says:

  Ek stem saam met Helena. Ons is almal in sonde gebore. Sommige van ons het ‘n neiging tot pornografie, ander tot drank of geweld of diefstal of homoseksualiteit of wat ookal. Niks hiervan kan verontskuldig word deur DNS of oorerwing nie; almal is aangeleerde lewensgewoontes. Daar is ook nie klein sondetjies en grotes nie; almal is ‘n gruwel in die oë van die Here.
  Ons het “wêreldpleasers” geword. Ons probeer onsself verontskuldig deur die Woord op ander maniere te interpreteer en te dink ons kan daardeur vir die Here ‘n rat voor die oë draai. Ja, ons moet alle mense liefhê, ook die dronkaard en die gay wat langs ons in die kerkbanke sit, almal van ons ewe skuldig. Maar wanneer ons ‘n leefwyse goedkeur wat direk in stryd is met God se Woord, beweeg ons op gevaarlike terrein. Ons moet stry teen ons sondige natuur, dit bely en Jesus se opdrag in Joh. 8 uitvoer waar Hy vir die owerspelige vrou sê “Gaan en moenie meer sondig nie!”

 5. Jan Nieder-Heitmann says:

  Graag verwys ek na die volgende punt wat Moreleta bely en verklaar:

  11. Ons glo in die bediening van die doop en die nagmaal
  as Sakramente wat deur Jesus self ingestelis as sigbare, simboliese tekens om ons op die offer van Jesus Christus aan die kruis as die enigstegrond van ons saligheid te wys en om daardeur ons geloof te versterk.

  My vraag is of die verstaan van die sakramente slegs in terme van tekens (…wys…) nie die sakramentsbeskouing van Zwingli weerspieel nie? In navolging van Calvyn hou die Gereformeerde kerke tog naas die tekenkarakter van die sakramente ewe sterk vas aan die seëlkarakter daarvan.

Comments are closed.