Namibiese leraar: ‘Is dit nie ‘n bevrydende gedagte nie?’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Anonieme* leraar van die NG Kerk in Namibië skryf: Ek rig die volgende versoek met ’n hoop-volle hart aan al die “besorgde leraars” van Namibië:

 • My hoop is… dat jy die AS 2019 se besluit sal aanvaar en eerder moeite doen om die gay-dialoog voort te sit as om daarteen te baklei.
  • Dit beteken nie dat jy moet opgee of toegee of jou waardes weggooi nie.
  • Indien dit vir jou soos ’n “verloor” voel, stel ek voor dat jy ’n diepe introspeksie moet doen oor jou eie ego wat moontlik die weg vol staan.
  • Dit beteken bloot om nederig genoeg te wees om te besef dat jy nie die antwoord op selfdegeslagverhoudings in pag het nie. Ek sê dit met opregtheid omdat ek self nie dink dat ek die antwoord in pag het nie.
 • My hoop is… dat ons eerder saam sal soek na God se pad vorentoe, as om te soek na ons (ja ek sien myself as deel van hierdie “ons”) eie selfsugtige paaie.
  • As jy op hierdie punt nog voel of jy al die antwoorde het, moet jy ten minste erken dat jy een van die twee Skrifbeskouïngs m.a.w. óf die Fundamentalisties óf die Kritiese Skrifbeskouïng ignoreer.
  • Of jy neem die ander stem in ag óf jy ignoreer dit. Dit is nie verwarrend nie. Dit is baie eenvoudig.
 • My hoop is… dat ons sal kan onderskei waarop dit werklik aankom (Fil 1:10). Daar is baie ander dinge wat nou eerder ons aandag nodig het, dink byvoorbeeld aan die toenemende werkloosheid of effek van die droogte in ons land.
  • Is dit nie belangriker om saam te werk om armoede te voorkom en te verlig as om met die swaard mekaar te steek oor ’n verskil oor Bybelinterpretasie en Skrifbeskouïng nie?
  • Is kerkeenheid nie belangriker as Bybelinterpretasie en Skrifbeskouïng nie?
  • Is ons geroep tot eenvormigheid of is ons geroep tot eenheid? Ons hoef nie dieselfde te dink om deel te wees van dieselfde familie nie.
  • Ons mag maar verskil.
  • Is dit nie ’n bevrydende gedagte nie?
 • My hoop is… dat ons met die spanning van ons verskille kan saamleef. Dit sal ’n uitdrukking van liefde wees.
 • My hoop was… dat jy die volgende sou oorweeg voordat jy jou onsensetiewe verklaring uitgereik het (wat jy duidelik na my persoonlike uitreik na jou tog geïgnoreer het):
  • Ek wil dit graag baie duidelik stel dat jy hoegenaamd nie hierdie verklaring kan onderskryf as afkomstig van die “leraars van die NG Kerk in Namibië” nie.
  • Jy verteenwoordig verseker nie al die leraars nie. Nie almal is deel van die “ons” in julle verklaring nie. Daar is leraars en gemeentelede met ’n ander (ook geldige) Bybelinterpretasie en Skrifbeskouïng wat jy nie mag ignoreer nie.
  • Verwoord die brief dan eerder as ” ’n groep leraars van die NG Kerk in Namibië, terwyl ons ook kennis dra en erken dat daar ’n ander groep leraars is wat die AS se besluit ondersteun”.
 • My hoop is… dat jy sou sien dat ek nie my eie standpunt hieroor verklaar nie. My standpunt is bloot irrelevant. In my hart kan ek eerlikwaar verklaar dat ek ruimte het vir enige Bybelinterpretasie en Skrifbeskouïng.
 • My hoop is… dat jy die waagmoed sal hê om ruimte te maak vir die ander sodat God se huis vol kan word (Luk 14:23).

* Hierdie skrywer se identiteit is aan Kerkbode bekend en word op versoek weerhou. – Red

2 thoughts on “Namibiese leraar: ‘Is dit nie ‘n bevrydende gedagte nie?’

 1. Riaan van Nierop says:

  Ek vereenselwig my volkome met hierdie standpunt en sentimente ….dit sal wonderlik wees as ons almal mekaar se sienings en verstaan van die Bybel in ag kan neem.

 2. Hendrik says:

  Ek stem saam met die sentiment.

Comments are closed.