REGSTREEKS: ‘Goudland is by ‘n kruispad’ – Brink

Goudland Sinode het ’n buitengewone sinode byeen geroep met ’n oop agenda om die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings te bespreek.

Sinode Goudland luister in diepte na gesprekke op die vloer. Foto: Nico Smit

Die vergadering vind vandag in Randfontein plaas en daar is 240 mense teenwoordig, berig Nico Smit.

LEES OOK: GOUDLAND: Sal hulle ‘band losmaak’ van NGK?

Dié streeksinode, die vierde grootste in die NG Kerk gemeet aan belydende lidmate, strek oor Gauteng- en Noordwes-provinsies en bestaan uit 130 gemeentes. 

Ds Johan Brink het verrigtinge begin en gesê dat die Sinode Goudland by ’n kruispad is – saam op soek na antwoorde. Die sinode praat vandag “groentaal” waar almal geregtig tot ʼn opinie is en na mekaar sal luister, is gesê. Daar word ook aan almal geleentheid gegee om te praat, in nederige afhanklikheid van die Here.

Die pad tot hier

Die proses het in 2015 begin nadat die Algemene Sinode ’n besluit geneem het oor selfdegeslagverhoudings. Kort daarna het die Algemene Sinode ’n klomp beswaarskifte en appèlle ontvang. Die Algemene Sinode het toe besluit om ’n buitengewone Algemene Sinode saam te roep in 2016 en die besluite oor selfdegeslagverhoudings verwerp die besluite wat in 2015 geneem is. Op 19 November 2015 roep Goudland Sinode ’n vergadering byeen om oor sake wat die sinode geag het eers in hulle eie sinode onderskei moes word uit te praat. Dis dan dat Goudland sinode se besluit verskil as die besluit van die Algemene Sinode. Daarna het 12 lede van die kerk die NG Kerk hof toe geneem, omdat hulle gevoel het 2016 se besluite onwettig was. ’n Maand gelede het die Algemene Sinode by eMseni in Benoni byeengekom en beide besluite – dié van 2015 en 2016 – is van die tafel gehaal.

Die besluit wat by die Algemene Sinode geneem is, kan hier gelees word, tesame met alle amptelike besluite wat oor die loop van die week se vergadering geneem is. 

Goudland Sinode het kort daarna aangekondig dat hulle vandag bymekaar sal kom om die nuwe besluit oor selfdegeslagverhoudings te bespreek.

  • Hou Kerkbode.co.za dop vir meer beriggewing soos die dag ontvou.