VIDEO: Groot besluite wag op Goudland

Teen middagete Woensdag (6 November) het daar gesprekke oor drie kwessies geheers by Goudland Sinode se buitengewone sitting wat in die kerkgebou van NG gemeente Tetelestai in Randontein plaasvind.

Die eerste gesprek (gegrond op een van die eerste voorstelle van die dag) is die moontlike wegskeur van Goudland van die Algemene Sinode volgens Artikel 37. 

LEES OOK: ‘Goudland is by ’n kruispad’ – Brink

Tinus Roux vanaf Carletonville het sy ongemak uitgespreek dat Artikel 37 op die tafel is en dat hy en sy gemeente nie vandag die wegskeur van die Algemene Sinode sal kan ondersteun nie. Wilhelm Rothman meen ook dat Artikel 37 nie gevolg kan word nie, juis om kerkeenheid te behou. Dr Anton Fick het gesê dat besluite in die lig van die Gees geneem moet word en dat die Liggaam nie uitmekaar getrek moet word nie.

Sal dié streeksinode hul “band losmaak” van die NG Kerk se Algemene Sinode soos pas voorgestel is by NGK Sinode Goudland se buitengewone sinode? Voorstel deur dr Poena van der Merwe.

Die tweede gesprek is oor die gesag van die Bybel. Sommige hier voel dat die Algemene Sinode nie meer die Bybel as die primêre bron beskou nie en besluite word gemaak op grond van die sielkunde en die wetenskap – dat die Bybel nie meer as die enigste norm geraadpleeg word nie. Ds Norma Rossouw van die Vaalrivier-gemeente het gesê dat die besluit van die Algemene Sinode uit eie mag geneem is en nie gegrond is op Bybelse beginsels nie. Sy noem ook dat dat geen teksverse in die 2019-besluit opgeteken is nie.

Die ander aspek van die gesprek is dat selfdegeslagverhoudings oorwegend goedgekeur word, maar dat burgerlike verbintenisse te veel grens aan die huwelik. Chris Smit is pro-gay maar teen selfdegeslagverhoudings. Die verskil in kerke gaan veroorsaak dat dit ’n klug van die tug sal maak. Ds Stefan Stassen meen dat die Woord nie direk oor selfdegeslagverhoudings iets sê nie, maar nou wil die kerk daarvoor ’n formulier skep.  

 • Daar sal laat vandag op hierdie eendagbyeenkoms gestem word oor voorstelle. 
Word 'n vriend van Kerkbode

4 thoughts on “VIDEO: Groot besluite wag op Goudland

 1. Muller Oosthuizen says:

  Die gebrek aan goeie teologie het tot die wye vasgelooptheid gelei. Vlak teologie soek tekste – dus fundamentalisme. Goeie teologie, soos by al drie teologiese fakulteite bedryf word, sal dringend na vore moet tree en sinodale gesprekke. Die NG Kerk het vele dokumente en studies oor goeie Skrifgesag en Hermeneutiek – vir diegene wat daardeur gelei wil word. Teenstanders van Kerkhereniging, SVG’s, staande besluite oor Skrifgesag en Hermeneutiek esm moet ‘n slag na vore kom met hul teologiese redenasies en Skrifbegrondinge.

 2. Hendrik says:

  Dalk nou tyd vir die fundamentaliste om te gaan as hulle wil hê almal moet die Bybel soos hulle verstaan.

 3. suzette du toit says:

  Die Bybel moet ons riglyn bly

 4. dr. Floris Knouwds says:

  Hendrik is reg! Die tyd is dalk reg dat fundamentaliste (sy skelnaam vir mense wat nog eg in die Bybel glo) moet gaan. Omdat ons nie kan saamleef met ‘n hantering van die Woord wat ‘n streep trek deur alles waarin ons glo nie.

  Maar ek wonder of hy verstaan wat hy regtig sê.

  Want in sy woorde lê een van die die diepste probleme van die huidige gesprek opgesluit: Is die groot vraag nie dalk oor ware geloof versus verwronge vorme van geloof nie – eerder as oor LBTQ of Skrifinterpretasie of wat ook al nie?

  En as dit oor hierdie dieper vraag gaan, kan ek my (selfs al word ek vir ‘n fundamentalis uitgeskel) net aan een kant skaar.

Comments are closed.