Paasfees te midde van afsondering

Meer as 100 gemeentes se video-preke het reeds meer as 18 000 besoekers na KiesKerk gelok sedert grendeltyd in Suid-Afrika in werking getree het. Kliek op die foto hieronder om in kontak te bly met ander gelowiges wat hierdie naweek Paasfees vier.